Den hellige Bonosus av Trier ( -374)

Minnedag: 17. februar

Den hellige Bonosus ble født på 300-tallet i Trier (Trèves) i det nåværende Tyskland. Da den hellige Paulinus av Trier (346-58) ble forvist i 353, ville den arianske keiser Konstantius II (337-61) sette gjennom et valg på ny biskop, og Bonosus ble valgt. Men han nektet å overta embetet før etter Paulinus' død i 358. Bonosus satt lenge i fengsel for sin kamp for den sanne tro.

Han døde i 374 i Trier (andre kilder nevner 370 eller 381 som dødsår). Hans legeme ble bisatt i kirken St. Symforian. I dag hviler hans relikvier i kirken St. Paulin. Hans minnedag er 17. februar.

av Webmaster publisert 24.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54