Den salige Beatrix av Ornacieu (~1260-1303)

Minnedag: 13. februar

Den salige Beatrix av Ornacieu (~1260-1303)

Den salige Beatrix (fr: Beatrice) ble født rundt 1260 i landsbyen Ornacieu [Ornacieux] ved Isère i Dauphiné i Sørøst-Frankrike. Hun ble i 1273 nonne i karteuserordenen (Ordo Cartusiensis – OCart) i Parménie, og levde et svært asketisk liv. Hun var en av de første man kjenner som praktiserte bønn foran Det hellige Sakrament.

I 1301 ble hun sendt sammen med to andre nonner for å grunnlegge et nytt karteuserkloster kalt Eymeu i bispedømmet Valence og departementet Drôme. Senere sluttet flere unge kvinner seg til dem til tross for den ekstreme fattigdommen de var tvunget til å leve under. Beatrix var spesielt hengiven til Kristi lidelse og skal ha slått en nagle gjennom venstre hånd for å prøve å forstå lidelsene ved korsfestelsen. I mange år hadde hun bemerkelsesverdige mystiske erfaringer, men ble også utsatt for diabolsk forfølgelse.

Hun døde den 25. november 1303 [eller 1309] i klosteret i Eymeu. De bevarte legemene til de tre grunnleggerne ble brakt til Parménie, og inntil 1901 var de i olivetanernes kirke. I dag er de i koret i kirken i Rancurel.

Beatrix ble saligkåret den 15. april 1869 ved at hennes kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hennes minnedag er 13. februar i Valence og 27. november i bispedømmet Grenoble.

av Webmaster publisert 02.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54