Den hellige Benvenutus Scotivoli av Osimo (d. 1282)

Minnedag: 22. mars

Den hellige Benvenutus Scotivoli av Osimo (d. 1282)
Skytshelgen for Osimo

Den hellige Benvenutus Scotivoli (it: Benvenuto) ble født på 1200-tallet i Ancona i regionen Marche i Midt-Italia. Han studerte jus i Bologna under veiledning av den hellige Sylvester Gozzolini, kannik i Osimo. Deretter ble han utnevnt til pavelig kapellan og før 1262 til erkediakon av Ancona.

Den 10. august 1263 ble han administrator av bispedømmet Osimo, som var slått sammen med Umana av pave Gregor IX (1227-41) som straff for å ha tatt side for keiser Fredrik II (1220-50). Han etterfulgte Giovanni Colonna, noe som fikk slutt på de alt for mange ekskommunikasjonene. Han restaurerte bispesetet, og den 13. mars 1264 utnevnte pave Urban IV (1261-64) Benvenutus til biskop av Osimo.

Før sin bispevielse sluttet han seg til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM), avla løftene og bar drakten. I 1267 ga pave Klemens IV (1265-68) også den sivile myndigheten i Marche di Ancona. I denne perioden presteviet han den hellige Nikolas av Tolentino. Da Benvenutus overtok som biskop, var alle i Osimo ghibellinere, det vil si pro-tyske og pro-keiserlige, men hans prestisje var så stor at alle i Osimo ble guelfere, det vil si pro-pavelige.

Benvenutus var en stor reformator. Den 15. januar 1270 forbød han klosteret San Fiorenzo i Posciavalle, som han hadde blitt administrator av, å selge sine aktiva. På en synode holdt den 7. februar 1273 forbød han også salg av kirkelig eiendom. I 1274 restaurerte han endelig kapitlet ved sin katedral og forsvarte bispedømmets rettigheter overfor byen Cingoli. Den 24. februar samme år opphevet han etter ordre fra den salige pave Gregor X (1271-76) ekskommunikasjonen som biskopen av Fermo hadde lagt på Ripatransone. Det virker ikke som om han var rådgiver for pave Gregor X i forberedelsene til konsilet i Lyon.

Benvenutus var biskop av Osimo frem til sin død den 22. mars 1282. Han ble gravlagt i katedralen i Osimo i et marmormausoleum skaffet av presteskap og folk. Han ble etterfulgt av Berardo, utnevnt den 18. januar 1283 av pave Martin IV (1281-85). I juli 1590 ble hans legeme overført til krypten i katedralen. Ved hans grav skjedde nådebevisninger og mirakler, og de troendes kult minnes i statuttene for Osimo i 1398, mens avlat ble innvilget i 1432 av pave Eugenius IV (1431-47).

Noen kilder hevder at Benvenutus skal ha blitt helligkåret av pave Martin IV mindre enn fire år etter sin død, men i virkeligheten ble han aldri formelt helligkåret. Han ble erklært skytshelgen for Osimo i 1755. Hans minnedag er dødsdagen 22. mars i bispedømmet og i fransiskanerordenen, og hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 06.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54