Den hellige Bothilda av Andrarum

Minnedag: 24. september

Den hellige Bothilda er en svensk lokalhelgen eller bygdehelgen fra Andrarum på Österlen.

Et stykke sør for Andrarum kirke på Österlen finner man restene av en gammel kilde. Den skarpøyde kan se at den en gang har vært steinsatt, noe som tyder på at den var betydningsfull. Trolig var det en hedensk offerkilde som de første misjonærene tok over da bygden ble kristnet. Man gjorde ofte det for å gjøre overgangen fra hedendom til kristendom litt mykere for menneskene. De fortsatte med sine gamle leker, opptog og overtro omkring kilden på midtsommeraften og trefoldighetsnatten, men nå skjedde det i Jesu navn. Kildens vann ga fortsatt helse, men nå gjennom Kristi kraft. Pilegrimer kom for å drikke seg friske av vannet og bade sine kropper.

Den lokale tradisjonen forteller at kilden var til hjelp også i annen nød. Når byens kvinner ved alvorlig sommertørke renset kilden og øste opp av vannet, begynte det alltid å regne. Det var i denne kilden som man hentet vievannet til kirken i et lite kopperspann som lenge fantes igjen i kirken. Helt inn i moderne tid kom kvinnene og hentet vann ved kilden når de ville koke en ekstra god ertesuppe, fortelles det i bygden.

Da Andrarum kirke ble bygd på 1100-tallet nord for kilden, ble den viet til den hellige Bothilda. Hvem hun var, vet ingen. Hun finnes ikke i noen helgenhistorie og har derfor helt til denne dag voldt de lærde bekymringer. Kanskje var dette grunnen til at noen middelalderske dokumenter i stedet knytter kilden til den hellige Botolf, som var en anerkjent og velkjent helgen, spesielt populær i søndre Småland.

Men spørsmålet gjenstår: Hvem var den hellige Bothilda av Andrarum? Hennes navn betyr «den som kjemper for bot og bedring», noe som antyder en bemerkelsesverdig from livsgjerning. Derfor har man gjettet at helgenen på Österlen egentlig var dronning Bodil, som var datter av en jysk stormann og gift med den danske kong Erik I Eiegod (1095-1103) og den hellige Knut Lavards mor. Hun hadde lagt sin vinn på et fromt liv og kjempet for bot og bedring. I 1302 bega hun seg sammen med sin mann på pilegrimsferd til Det hellige Land.

Men kongeparet kom aldri frem. På veien til Jerusalem døde de på Kypros i 1303 under uklare omstendigheter. Trolig ble de drept. I så fall var det lett å se at dronningens bortgang under en pilegrimsreise som en martyrdød. I Danmark sto man beredt til å hylle henne som en nasjonal helgen. Kanskje er dette forklaringen på at ingen vet hvem den hellige Bothilda av Andrarum var. Kanskje var det dronning Bodil av Danmark.

Den hellige Bothilda ble lenge holdt i ære ved kilden i Andrarum. Men så hendte det at en liten gutt falt i kilden og druknet. Dette ble oppfattet som et merkelig jærtegn, og stadig flere trakk seg bort fra kilden. Den ble bortglemt og nå er det bare hjembygdsforskere og en og annen gamling som har noe å fortelle om S:ta Bothilda og hennes kilde.

Den hellige Bothilda har ingen kjent minnedag, men i Sverige feires den 24. september alle Sveriges helgener som ikke har noen egen dag i kalenderen.

av Webmaster publisert 13.05.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:54