De salige Diégo Botello og Ferdinand av Salcedo (d. 1516)

Minnedag: 1. oktober

Den salige Diégo Botello (lat: Didacus) ble født en gang på 1400-tallet i Spania. Han tilhørte fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM) og deres provins Santa Cruz de Española, som ble opprettet i 1505. Sammen med sin medbror Ferdinand av Salcedo (Fernando, Hernando) og en ukjent ledsager kom han i det første tiåret av 1500-tallet til øya La Española, forvansket til Hispaniola, nå Haiti.

Vi vet ikke annet om dem en den korte nyheten om deres død hos den fransiskanske historikeren Géronimo Mendieta (d. 1604). I 1516, på en av øyene i De små Antiller, drepte karibiske indianere dem med slag av piler. De var kannibaler, og etter å ha spist misjonærene, bar de rundt hodene og klær som flagg i triumf. Det fransiskanske martyrologiet minnes dem med tittelen salige den 1. oktober og angir vilkårlig Venezuela som stedet for martyriet. Navnet Diégo er en forvanskning av Iago, den spanske formen for Jakob, og det er først i nyere tid det er latinisert til Didacus.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. oktober 2013

av Per Einar Odden publisert 09.10.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05