Den hellige Bellinus av Padova (d. 1151)

Minnedag: 26. november

Den hellige Bellinus av Padova (d. 1151)

Den hellige Bellinus (it: Bellino) ble født på slutten av 1000-tallet i Padova i Nord-Italia. Han kom fra familien Bertaldi. I et dokument fra 1107 opptrer han som kannik og prest. Disse årene var triste for Kirken i Padova. Byens biskop Milone, tilhenger av keiser Henrik IV (1056-1106), hadde sluttet seg til motpaven Klemens (III) (1080-84) (Guibert av Ravenna). Han ble i 1107 etterfulgt av erkediakonen Peter, som ti år senere, avsatt og ekskommunisert av pave Paschalis II (1099-1118) på synoden i Guastalla den 22. oktober 1106, trakk seg tilbake sammen med en stor del av kannikene i bispefeiden i Pieve di Sacco.

I stedet sluttet Bellinus seg til den nye biskopen Sinibaldo, valgt og konsekrert av pave Paschalis II. Da kong Henrik V (1105-25) i 1110 kom til Italia, sluttet tilhengere av erkediakonen Peter seg til ham, og Bellinus var nødt til sammen med sin biskop å ta tilflukt i Este under beskyttelse av markgreve Fulco.

Fem år senere opptrer hans navn ved siden av erkediakon Peters på et offentlig dokument, så åpenbart var de blitt forsonet, åpenbart etter Bellinus initiativ. Han ledet samtidig en reform av kannikene og restaureringen av domkirken, som var ødelagt av et jordskjelv i 1117. Da Sinibaldo i 1120 vendte tilbake til Padova, hadde Bellinus stadig større innflytelse på hans pastorale aktiviteter. I dokumenter fra den tiden trer det frem en enhetlig regjeringslinje, den samme som skulle karakterisere Bellinus' episkopat.

Vi vet ikke nøyaktig når Bellinus etterfulgte Sinibaldo. I et dokument fra 10. oktober 1126 var han fortsatt erkeprest, men i et annet fra 10. desember 1028 var han allerede biskop av Padova. Han fremhevet seg gjennom sine mange talenter og helligheten i sitt liv, og han viet seg totalt til å gjennomføre den gregorianske reformen i sitt bispedømme. Han satte seg derfor fore å vinne tilbake de eiendommene som kirker og klostre hadde mistet under kampen mellom Kirke og imperium. I hans episkopat og takket være hans innflytelse oppsto de første skolene.

Den energien Bellinus viste i forsvaret for Kirkens rettigheter, kunne ikke unngå å støte mot interessene til noen mektige. I 1151 (kilden santiebeati.it sier 1147), trolig den 26. november, var han på vei til Roma da han ble stukket ned av snikmordere i skogen ved Fratta Polesine i territoriet Rovigo, og han døde av sine sår. Morderne var betalt av familien Capodivacca fra Padova. Hans legeme ble gravlagt i den lille kirken San Giacomo i Lugarano. Da denne få år senere ble knust under en flom, ble hans levninger liggende i tretti år i ruinene, inntil innbyggerne i kjøpstaden San Martino di Variano gravde dem frem og brakte dem til sin kirke, som fikk martyrens navn.

Bellinus skal ha blitt helligkåret tre århundrer senere av pave Eugenius IV (1431-47), men det er muligens bare en from tradisjon. Hans minnedag er den sannsynlige dødsdatoen 26. november. Han påkalles mot bitt fra rabiessmittede hunder. Hans kult er ikke bare utbredt i bispedømmet Padova, men også i bispedømmet Adria, som har valgt ham til sin hovedskytshelgen. I 1647 bygde familien Guarini fra Padova et nytt praktfullt kapell og plasserte den gamle urnen i en ny av rød marmor. I 1774 eleverte pave Klemens XIII kirken San Bellino til basilika.

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54