Den salige Bonaventura av Potenza (1651-1711)

Minnedag: 26. oktober

Den salige Bonaventura av Potenza (1651-1711)

Den salige Bonaventura ble født som Antonius Karl Gerhard Lavanga (it: Antonio Carlo Gerardo) den 4. januar 1651 i Potenza i Lucania i Sør-Italia – det daværende kongeriket Napoli. Hans foreldre var Lelio Lavagna og Caterina Pica. Han sluttet seg som 15-åring til fransiskanernes konventual-gren (Ordo Fratrum Minorum Conventualium – OFMConv) i Nocera Inferiore med ordensnavnet Bonaventura. Han ble kjent for sin strenge lydighet mot regelen, og det finnes temmelig søkte beretninger om hva han er sagt å ha gjort av lydighet, og noen av de hendelsene ble senere hevdet var mirakler.

Han arbeidet hele livet som misjonær i kongedømmet Napoli i Sør-Italia, hovedsakelig i Amalfi. Han bodde i klostrene i Aversa, Maddaloni, Amalfi, Ischia, Nocera Inferiore, Sorrento, Napoli og til slutt i Ravello. Han tilbrakte åtte år i Amalfi, og disse var de mest fruktbare i hans karriere, både når det gjaldt hans egen åndelige utvikling og i hans pastorale arbeid blant de lokale menneskene, inkludert utdannelsen av de unge. Han ble foreslått som guardian (superior) ved en rekke anledninger, men hans ydmykhet gjorde at han ba seg fritatt fra alle lederstillinger, og dermed var embetet som novisemester i Nocera Inferiore det eneste han innehadde.

Han var spesielt hengiven til Jomfru Marias uplettede Unnfangelse og uttrykte ofte ønske om å kunne ha evnene til den salige middelalderteologen Johannes Duns Scotus for å kunne være i stand til å forsvare doktrinen mot dem som satte spørsmålstegn ved den.

Bonaventura døde den 26. oktober 1711 i Ravello, i en ekstase mens han sang salmer og med Marias navn på leppene. Han ble saligkåret den 26. november 1775 (dokumentet (Breve) var datert den 19. november) av pave Pius VI (1775-99). Hans minnedag er dødsdagen 26. oktober.

Bonaventura er en av de helgenene og hellige mennesker i området rundt Napoli som er kjent for det faktum at deres blod ble flytende etter deres død. Det finnes en makaber historie hvordan den lokale generalvikaren lenge etter at Bonaventura var død ga ordre til en kirurg om å tappe noe blod fra Bonaventuras arm. For å kunne gjøre dette, ga generalvikaren den døde mannen ordre om å løfte armen, og av lydighet gjorde Bonaventura det. Da historien kom ut, skapte den naturlig nok sensasjon og økte det rykte han allerede hadde for hellighet. Det synes nå, i følge bevisene som er samlet og analysert av Bollandistene, at Bonaventura trolig fortsatt var i live da kirurgen tappet blodet av ham. Det er verdt å merke seg at byen Ravello, hvor Bonaventura døde, er stedet hvor man hvert år kan se hvordan blodet til den hellige Pantaleon blir flytende.

av Webmaster publisert 17.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54