De hellige Basilios av Konstantinopel og Prokopius av Decapolis (d. ~750)

Minnedag: 27. februar

Den hellige Basilios

De hellige Basilios og Prokopius levde som munker på 700-tallet, Basilios i Konstantinopel og Prokopius i regionen Decapolis øst for Genesaretsjøen (jf. Mark 7,31). De var begge modige forsvarere av de hellige ikonene i sterk opposisjon til den bysantinske keiseren Leo III Isaureren (717-41) og hans ikonoklasme (billedstorm). Da det brøt ut forfølgelser mot dem som æret ikoner, ble de to ortodokse munkene kastet i fengsel, pisket og torturert. De vansmektet lenge sammen i fengselet inntil den ugudelige keiseren døde i 741.

Den hellige Prokopius

Da de ble satt fri sammen med andre som æret de hellige ikonene, fortsatte de sin monastiske kamp og instruerte mange i den ortodokse tro og det dydige liv. De døde begge fredelig rundt 750. Deres felles minnedag i vesten er 27. februar, mens de ortodokse minnes Prokopius den 27. februar og Basilios den 28. februar.

av Webmaster publisert 20.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54