Den hellige Bertwald av Ramsbury (d. 1045)

Minnedag: 22. januar

Den hellige Bertwald av Ramsbury (d. 1045)

Den hellige Bertwald (Berhtwald, Brihtwald, Britwold, Brithwold; lat: Britwaldus) ble født på 900-tallet i England. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Glastonbury i Wiltshire og var en av flere munker derfra som ble biskoper på den tiden.

Han ble i 1005 utnevnt biskop av Ramsbury & Sonning. Selv om biskopene av dette setet kalles biskoper av Ramsbury (Episcopi Corvinensis), ble de også noen ganger referert som biskoper av Sonning (Episcopi Sunningenses). Den forrige biskopen av Ramsbury, den hellige Aelfric, hadde i 995 blitt utnevnt til ny erkebiskop av Canterbury (995-1005), men hadde beholdt sitt gamle bispedømme samtidig som han var erkebiskop.

Det finnes ingen opplysninger om Bertwalds administrasjon, selv om han ledet bispedømmet i førti år og bevitnet alle bortsett fra ett av Kong Knut den Mektiges (1016-35) chartre. Han var åpenbart høyt aktete av monarken til tross for en visjon, som William av Malmesbury forteller at Bertwald hadde i Glastonbury, hvor tronfølgen til kong Ethelred II den Rådvilles (978-1016) sønn, den hellige Edward Bekjenneren (1042-66), ble åpenbart for ham.

Bertwald var den siste biskopen av Ramsbury før bispesetet ble flyttet til Old Sarum (det senere Winchester). Han satt i sitt embete i førti år og var en sjenerøs velgjører både for sitt eget kloster Glastonbury og for Malmesbury. Hans eksepsjonell lange episkopat ser ut til å ha gitt ham mindre berømmelse enn hans profeti og visjon angående kong Edvard Bekjenneren.

Bertwald døde i 1045 og ble gravlagt i Glastonbury. Ny biskop ble Herman (Heremann) (1045-78), kapellan for kong Edward Bekjenneren. Han slo i 1058 bispedømmet sammen med Sherborne. I 1075 flyttet han bispesetet til Old Sarum, det nåværende Salisbury. Hans minnedag er 22. januar, men kulten var bare lokal.

av Webmaster publisert 17.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54