Den hellige Breage av Cornwall (400/500-t)

Minnedag: 4. juni

Den hellige Breage (Breague, Breaca, Breaga, Breque, Bray, Branca, Banca) er en obskur kvinnelig helgen fra Cornwall i Sørvest-England, muligens av irsk opprinnelse. John Leland, som reiste rundt i England på 1540-tallet, refererer korte utdrag fra hennes biografi, som ble oppbevart i hennes kirke.

I følge denne biografien levde Breage på 400/500-tallet og kom fra Lagonia (Laois?). Hun skal ha blitt født rundt 486 som datter av kong Gereint Llyngesog («Flåteeieren»). Hun dro fra Dumnonia for å bli en disippel av den hellige Brigida av Irland og ble nonne i hennes grunnleggelse i Campus Breace i Irland. Hun kom til Cornwall rundt 460 i følge med mange helgener, blant dem de hellige Sinwin, Germoe, Elwin, Crowan og Helen. De skal alle ha vært søsken, seks brødre og tre søstre. De gikk i land på østbredden av elven Hayle. Breage kom først til Pencair, deretter til Trenwith og Talmeneth, hvor hun bygde kirker. Til slutt trakk hun seg tilbake til det stedet hvor landsbyen Breage nå er oppkalt etter henne. Hennes minnedag er 4. juni.

av Webmaster publisert 19.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54