Den hellige Bernardin Realino (1530-1616)

Minnedag: 3. juli

Den hellige Bernardin Realino (1530-1616)
Skytshelgen for Lecce

Den hellige Bernardin Aloisius Realino (it: Bernardino Luigi) ble født den 1. desember 1530 i Carpi nær Modena i regionen Emilia-Romagna i Nord-Italia. Hans foreldre var Francesco Realino og Elisabetta Bellentani, og morens familie var den fornemste av de to. Senere i livet skrev Bernardin takknemlig om sin far «som gjorde det enkelt for meg å studere og som ikke ønsket å sende meg til hoffet».

For han elsket humanistiske studier, og etter innledende skolegang for privatlærere i hjemmet, ble han sendt til akademiet i Modena, hvor han gjorde det eksepsjonelt godt i gresk og latin. I 1848 fortsatte han på universitetet i Bologna for å studere filosofi og medisin. Han fullførte medisinstudiene i 1551 og tenkte på å praktisere som lege. Men i stedet begynte han å studere sivil- og kirkerett, åpenbart etter ønske fra en kvinne han var blitt forelsket i og som mente at han ville bli en god advokat. Bernardin selv så imidlertid på jusstudiene som et grunnlag for en karriere i regjeringen eller den offentlige administrasjon.

I juni 1556 tok han bachelor-graden i jus (både sivil- og kirkerett – utriusque juris). Hans far var da i tjeneste hos kardinal Cristoforo Madruzzo, fyrstebiskop av Trento (Trient) og guvernør av Milano, og det så ut til at Bernardin var utsett til en suksessfull offentlig karriere. I en alder av 26 år ble han borgermester i Felizzano, en stilling som også inkluderte embetet som dommer. Da hans periode var over, ba folket om at han måtte gjenutnevnes, fordi de fant ham som en ærlig dommer og en som daglig gikk til messe.

Han ble deretter ansvarlig for skatteinnkrevningen i Alessandria, og deretter ble han borgermester i Cassine. Da han vendte tilbake til Milano i 1562, gikk hans ry som en kompetent dommer foran ham. Derfor utnevnte markien av Pescara ham til auditor (dommer) og borgermester i Castelleone. I 1564 utnevnte markien ham til generalinspektør for sine eiendommer i kongeriket Napoli. Det er klart fra Bernardins brev at han også utviklet seg åndelig i denne tiden. Han skrev til sin bror: «Jeg har ikke noe ønske om denne verdens heder, men bare for Guds herlighet og min sjels frelse», mens han skrev til sin syke far: «Gud søker alltid det beste for sine skapninger, selv om dette skrøpelige og elendige kjød, tilbøyelig som det er til fornøyelser, ikke ønsker å anerkjenne dette».

Bernardin kom til Napoli i slutten av juni 1564, og det var der han først kom i kontakt med den nylig grunnlagte jesuittordenen (Societas Iesu – SJ). En ettermiddag i august da han gikk gjennom byen, la han merke til to jesuitter som gikk forbi. Han ble tiltrukket av det de representerte og spurte noen hvem disse prestene var. Da han hørte at de var jesuitter, søkte ham mer informasjon om ordenen fra sine bekjente og fikk vite at ordenen nettopp var kommet til byen. Han gikk da til deres kirke og hørte en preken som beveget ham dypt.

Tre dager senere ønsket han å avlegge generalskriftemål og gikk til denne predikanten. Han så Bernardins religiøse tilbøyeligheter og ba ham om først å meditere over visse temaer i åtte dager og deretter komme tilbake. Dette gjorde han, og i de dagene med fred som fylte ham etter skriftemålet, hadde han et syn av Jomfru Maria, som lot ham holde Jesusbarnet i sine armer og ba ham om å bli jesuitt. Dette synet forandret hans liv fullstendig.

Deretter forlot han markiens tjeneste, presenterte seg for jesuittenes provinsial og ble akseptert. Han ble mottatt i ordenen av p. Alfons Salmeron, en av den hellige ordensgrunnleggeren Ignatius av Loyolas seks opprinnelige ledsagere. Han påbegynte novisiatet den 13. oktober 1564, 34 år gammel. Bernardins ydmykhet fikk ham til å synes at han bare var i stand til å gjøre manuelt arbeid, så han ba om å få bli legbror, men hans overordnede bestemte at han skulle bli prest. Etter å ha avlagt sine tre ordensløfter i oktober 1566, ble han uventet bedt om å forberede seg på ordinasjon. Han ble presteviet den 24. mai 1567.

Selv om Bernardin bare hadde vært jesuitt i tre år, utnevnte jesuittenes ordensgeneral, den hellige Frans Borgia, ham til embetet som novisemester i Napoli. Han studerte fortsatt teologi, og det han måtte mangle av formell kirkelig utdannelse, tok han igjen i klokskap og sunne vurderingsevne. Da novisiatet ble flyttet fra Napoli, ble han igjen i byen og arbeidet blant ungdommen og de fattige og blant de muslimske slavene på galeiene på havna i Napoli. Han prekte, riktignok uten særlig suksess, hørte skriftemål, var bispedømmets sensor for bøker og ledet et brorskap for legfolk.

I 1574 sendte hans overordnede ham til Lecce i Puglia (Apulia) i Sør-Italia for å undersøke muligheten for å åpne et jesuitthus og kollegium der. Innbyggerne var så glade over at jesuittene ville komme til byen at de tilbød de nyankomne prestene et hus og begynte å bygge en kirke for dem. Bernardin skulle arbeide de siste 42 år av sitt liv der og utøvde et pastoralt apostolat, prekte i jesuittkirken og katedralen, hørte skriftemål, ga råd til presteskapet, besøkte de syke og de som satt i fengsel og holdt foredrag i manns- og kvinneklostre. Da den nye kirken var fullført, begynte folket å bygge jesuittkollegiet, som åpnet i september 1583. Der arbeidet Bernardin i perioder som kollegiets rektor, viserektor eller vanlig lærer.

Utenfor kollegiet ble han kjent for sin vennlighet og tålmodighet. Han ble konsultert av mennesker fra alle lag i både verdslige og religiøse spørsmål, og han fikk snart tilnavnet «byens far» på grunn av sin omsorg for alle som var i vanskeligheter eller led av en eller annen sykdom. Flere mirakler ble tilskrevet hans forbønn. Han fortsatte sitt apostolat for fanger og slaver, og han konverterte et stort antall av sistnevnte til kristendommen. Som i Napoli fant han at han var mer effektiv i å veilede enkeltpersoner enn i offentlig forkynnelse. I 1583 etablerte han et prestebrorskap for å hjelpe til med å reformere både sekularprestene og ordensprestene i byen og gi dem undervisning i moralteologi slik at de ble bedre skriftefedre. Han klarte også å sette en stopper for de vendettaene som herjet fra tid til annen. Hele tiden vokste køene foran hans skriftestol.

Bernardin og Lecce var uatskillelige. Flere ganger mottok han ordre fra sin provinsial og generalen om å reise til Napoli eller til Roma, men hver gang han skulle til å forlate byen, ble han enten på mystisk vis overmannet av en høy feber som krevde en periode med hvile, eller så ble det så voldsomt tordenvær at han ikke kunne dra. Etter flere slike ikke-menneskelige innblandinger som holdt ham i Lecce, konkluderte hans overordnede med at det var Guds vilje at han skulle bli, og senere forsøkte de aldri å flytte ham igjen.

Bernardins siste sykdom begynte den 11. juni 1616, da en feber og ekstrem svakhet kom over ham. Han mistet taleevnen, men forble ved bevissthet. Den 29. juni mottok han vandringsbrødet (viaticum) og Den siste olje (sykesalvingens sakrament). Da innbyggerne hørte at han var døende, samlet det seg en stor menneskemengde utenfor jesuittkollegiet. Bare menn hadde tillatelse til å gå inn i den klausurerte boligen. De knelte, kysset Bernardins hånd og fromt berørte de kroppen hans med religiøse gjenstander. Helt til biskopen av Lecce kom den 1. juli, hadde jesuittene klart å hindre folket i å rense rommet for «relikvier». Men da biskopen selv skar en bit av Bernardins sengeklær, kunne ikke de andre holdes tilbake, og snart kunne sengeklærne knapt dekke den døende presten.

Borgermesteren og flere av byens dommere kom også, men de kom i offisielt ærend. De hadde med seg et dokument som de ønsket å lese for Bernardin. Det var byens ønske om at Bernardin ville bli Lecces forsvarer og beskytter i himmelen. Da dokumentet ble lest, kunne den døende presten bare gi fra seg et sukk, noe som ble tolket som et samtykke. Men borgermesteren tvilte senere på om det sukket virkelig var et samtykke, og siden dette var den viktigste saken for byen, vendte han og hans delegasjon tilbake den 2. juli. Denne gangen bøyde Bernardin hodet og mumlet et ord som ingen forsto, men borgermesteren var nå sikker på at nikket var et samtykke. Dermed satte byen Lecce en merkelig rekord, nemlig ved å utpeke sin skytshelgen ikke bare før hans helligkåring, men til og med mens han levde. Kanskje ville de komme hans fødeby Carpi i forkjøpet.

Om ettermiddagen begynte jesuittene sine bønner for den døende, og rundt klokken fire om ettermiddagen, mens Bernardin holdt øynene festet på krusifikset, kom taleevnen tilbake et øyeblikk, og hans siste ord var: «O Madonna, mia santissima». Deretter døde han. Det var den 2. juli 1616, og han var 85 år gammel.

Like før han døde ble blod fra et sår i leggen, som han hadde fått seks år tidligere og som aldri hadde grodd, samlet i ampuller. I 1634 ble Bernardins grav åpnet av en kirkelig autoritet. En god del vev var bevart, og det ble skilt fra beina og lagt i to glassbeholdere, som ble lagt i kisten sammen med skjelettet og gravlagt på nytt. I 1711 ble kistens innhold undersøkt av biskopen av Lecce i vitners nærvær for å identifisere relikviene. En av glassbeholderne var knust, men i den andre var vevsrestene i tilsynelatende uendret tilstand, men flytende i en mørk rød væske. Legene sa at væsken var blod, og de attesterte at dets bevarte tilstand og søte lukt var mirakuløs.

To år senere ble blodet undersøkt igjen av en kommisjon av tre biskoper, utnevnt av Rituskongregasjonen i Vatikanet. De fant at blodet var flytende, høyrødt og skummende. Don Gaetano Solazzo, som oppbevarte en ampulle i katedralen i Lecce (trolig en ampulle med blod fra Bernardins død i 1616), skrev en erklæring om at blodet var flytende og to ganger hadde skummet og boblet. Nonner så det samme, og en jesuittprest skrev i en edsvoren beretning at han hadde sett at det samme skjedde to ganger i 1852. Blodet forble flytende og boblet og kokte på årsdagen for hans død eller når ampullene ble holdt bort til et relikvar som inneholdt hans tunge. Men da det ble skrevet en biografi i 1895, ble det ikke lenger funnet noe flytende blod. Slike blodundere knyttes også til den hellige Januarius av Benevento og andre.

Den hellige Robert Bellarmin sa om Bernardin: «Jeg har aldri hørt en eneste klage på p. Realino, selv om jeg har vært hans provinsial. Selv de som var fiendtlig stemt overfor jesuittordenen, som benyttet enhver anledning til å snakke ufordelaktig om den, gjorde alltid et unntak for Realino. Alle vet at han er en helgen».

Bernardin Realino ble saligkåret den 12. januar 1896 (dokumentet (Breve) var datert den 27. september 1895) av pave Leo XIII (1878-1903) og helligkåret den 22. juni 1947 av pave Pius XII (1939-58), som fremholdt ham som forbilde for alle oppdragere. Hans minnedag er dødsdagen 2. juli, men 3. juli nevnes også, og hans navn står i Martyrologium Romanum. I kunsten fremstilles han med Jesusbarnet i armene på grunn av visjonen som endret hans liv. I kirken Sant'Ignazio i Roma finnes et samtidig portrett av ham.

av Webmaster publisert 13.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54