Den hellige Bregwin av Canterbury ( -764)

Minnedag: 26. august

Den hellige Bregwin (Bregwine, Bregowine, Breguivine) skal ha vært en kontinental sakser. Han ble på 700-tallet munk i England etter å ha gått på skolen som var grunnlagt av den hellige Theodor av Canterbury. Bregwin ble selv i 761 den tolvte erkebiskop av Canterbury. Han mottok palliet av den hellige pave Paul I (757-67).

Den eneste kjente handlingen fra hans episkopat er et forsøk på å få tilbake klosteret i Cookham i Berkshire fra kong Cynewulf av Wessex (757-86). Men det finnes også senere referanser til en synode som ble holdt av ham. Det er bevart et brev fra ham til den hellige erkebiskop Lullus av Mainz. Dette minner ham om deres vennskap under et besøk i Roma, beklager at kontakten er gått tapt på grunn av krig og referer til en gave i form av et relikvar.

Bregwin døde i 764 etter bare tre år som erkebiskop. I likhet med sin forgjenger, den hellige Cuthbert, ble han gravlagt i baptisteriet i katedralen i Canterbury, til intens indignasjon fra munkene i klosteret St. Augustine's, som hadde det gamle privilegiet å begrave erkebiskopene i sin gamle kirke. Da baptisteriet ble ødelagt av brann i 1067, ble relikviene av Bregwin og andre erkebiskoper som var gravlagt der, plassert sammen over kjellerhvelvet i det nordlige tverrskipet.

I 1121/22 kom en tysk munk ved navn Lambert, som hadde venner i høye stillinger, til Canterbury og fikk tillatelse fra den døende erkebiskop Ralph til å overføre Bregwins legeme til et kloster han planla å bygge i sitt eget land. Men Lambert døde kort etter, angivelig på grunn av den hellige Bregwins misbehag, og ble gravlagt i Canterbury. Bregwins relikvier ble imidlertid flyttet, ikke til hans hjemland Tyskland, men til alteret for den hellige Georg i det søndre tverrskipet i katedralen i Canterbury. Denne begivenheten var anledningen til Eadmers korte biografi om ham.

Det er ikke bevart noen opplysninger om en tidlig fest. Florence av Worcester legger hans død til 24. august, mens noen kalendere fra 1400-tallet angir hans fest til 26. august.

av Webmaster publisert 25.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54