Den hellige Brictius av Heiligenblut (d. ~900)

Minnedag: 4. mai

Den hellige Brictius av Heiligenblut (d. ~900)

Den hellige Brictius (Briktius) var ifølge en svært gammel legende en dansk prins som hadde en høy stilling ved det bysantinske hoffet. En dag ga keiseren ham som relikvie blod fra et skjendet kors som det på mirakuløst vis fløt blod ut av.

På tilbakeveien til sitt hjemland rundt år 900 ble han tatt av et snøras ved Alpeovergangen i Heiligenblut i Kärnten i Østerrike. Opp av snømassene vokste det tre aks, og dermed ble hans legeme og blodrelikvien funnet. Hans minnedag er 4. mai. Han blir fortsatt høyt æret i Heiligenblut, som har navn etter blodrelikvien. I kunsten blir Brictius fremstilt som pilegrim med en krone og tre aks ved sine føtter.

av Webmaster publisert 19.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54