Den hellige Beata av Ribnitz ( -1399)

Minnedag: 8. april

Den hellige Beata (Beate, Beatrix) ble født en gang på 1300-tallet i Mecklenburg i Tyskland. Hun var datter av hertug Heinrich av Mecklenburg. Hun trådte inn hos klarissene (Ordo Sanctae Clarae – OSC) i klosteret Ribnitz i Mecklenburg. I sitt ordensliv var hun et forbilde på ydmykhet, botsberedskap og nestekjærlighet. I 1350 ble hun klosterets abbedisse.

Hun døde den 8. april 1399 i Ribnitz i hellighets ry. Hennes minnedag er dødsdagen 8. april. Hun ble æret frem til reformasjonen.

av Webmaster publisert 16.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54