Den hellige Brettiva

Minnedag: 11. januar

Munkeby klosterruinDen hellige Brettiva (Brictiva) er en ukjent helgen. Hun ble kun feiret i Norge og på Island, og hun fantes i norske og islandske kalendere helt frem til reformasjonen. Hennes legendarium forsvant alt i tidlig kristen tid i Norge, så vi vet ikke en gang hvor hun kom fra. Legenden har ukjent opphav, men den ligner den om den hellige Sunniva. Navnet hennes har gjort at forskerne har lurt på om hun var av angelsaksisk opprinnelse. Andre (Sophus Bugge) har foreslått at navnet er frankisk (Brecht vêfa, Berchtwaifa).

Historieprofessoren Ludvig Daae (1834-1910) skriver at hun var «særdeles meget dyrket i Norge». Kanskje var hennes kult mest knyttet til Trøndelag. Klosterkirken (nå ruin) i Munkeby ved Levanger var viet til Brettiva. Det katolske ungdomslaget i Levanger bærer hennes navn. Et sagn om henne ble i sin tid fortalt i Telemark:

En Mand saa engang, at hans Nabo vilde ud at kjøre, og raabte til ham: «Ved du ikke, at det er Brettemessedagen idag, du maa ikke kjøre, thi ellers bliver du ulykkelig,» men den Anden svarede: «Brætte mig hid og brætte mig did, saa vil jeg brætte mig hjem et Hølæs». Han reiste da, men underveis brækkede Hesten sit Ben (Wille, Beskrivelse over Sillejord, s 244-245).

Mange mener nå at den helgenen det er snakk om, ganske enkelt er den hellige Brigida av Irland. Det var ikke uvanlig at man misforsto og blandet sammen vanskelige navn både skriftlig og muntlig.

Hennes minnedag er 11. januar, og den ble omtalt allerede i Den eldre Gulatingsloven (Norges gamle Love, I, s 10, jf. Diplomatarium Norvegicum I, s XXV). Den er avmerket på den norske primstaven som Brettemesse. Andre navn var Britemesse og Brokismess. Noen steder ble dagen kalt Brykkemesse, og det er tydet til at noe skulle brekkes i stykker. Juleølet var nå drukket opp, og var det noe igjen, drakk de på Vestlandet «snipprus» på det. Noen steder brygget de på nytt til denne dagen og innbød til gjestebud, de kalte det «pompegilde».

Kilder: Kaas, Eilertsen, Sivertsen, Daae – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. desember 1999 – Oppdatert: 3. desember 2018

av Webmaster publisert 19.12.1999, sist endret 03.12.2018 - 20:16