Den salige Brigida Morello (1610-1679)

Minnedag: 3. september

Den salige Brigida Morello (1610-1679)

Den salige Brigida Morello (Birgitta) ble født den 17. juni 1610 i San Michele di Pagana ved Riviera di Levante nær Rapallo i Genova i regionen Liguria i Nord-Italia. San Michele di Pagana var foreldrenes sommerhus og lå nær bostedet Rapallo. Brigida var den sjette av elleve barn av Nicolò Morello og Lavinia Borzese. Begge foreldrene kom fra adelsfamilier i Rapallo, kjent for sin religiøse og samfunnsmessige ånd. Faren ble i 1633 guvernør i Rapallo. Foreldrene ga sine barn en god utdannelse ved sitt eget eksempel og i henhold til familiens tradisjoner.

Mens Brigida ennå var ung, pleide hun å motta botens sakrament og Den hellige kommunion annenhver uke. Hennes plan i livet var allerede «å bli en helgen og å bli nonne, for å kunne bli en helgen raskere». Men faren hadde akkurat da økonomiske vanskeligheter og kunne ikke betale den nødvendige medgiften. Brigida ble alvorlig syk, men etter en visjon av Maria med barnet i armene, ble hun frisk igjen.

Men i første omgang skulle livet bli annerledes. Den 16. oktober 1633 giftet hun seg av fri vilje, i motsetning til skikken på den tiden, med Matteo Zancari, en cremoneser som bodde i landsbyen Salsomaggiore. Landsbyen, som tilhørte hertugdømmet Parma og Piacenza, var i 1630 blitt hardt rammet av pesten, og Birgitta og søsteren Agatha arbeidet aktivt for å lindre alle former for fattigdom, oppmuntret og hjulpet av sine respektive ektemenn og uten å forsømme familiene.

I 1636 gikk spanske tropper til krig mot Odoardo Farnese, som var alliert med franskmennene. Den spanske invasjonen tvang familien Zancari til å ta tilflukt i det nærliggende slottet Tabiano sammen med en rekke andre, uansett sosial klasse. Matteo organiserte forsvaret, mens Brigida gjennom sitt eksempel og sine råd, ledet kvinnene til bønn og mottakelse av sakramentet. På grunn av prøvelsene ved beleiringen ble både Matteo og Brigida alvorlig syke. Han døde av tuberkulose den 11. november 1637, men hun overlevde, riktignok svak og motløs etter mannens død. I sitt fire år lange ekteskap hadde de ikke fått noen barn.

Da Brigida hadde gjenvunnet helsen, begynte hun igjen å tenke på de klosterplanene hun hadde hatt i ungdommen. Hun konsekrerte seg straks til Jesus Kristus ved et kyskhetsløfte. Under ledelse av fransiskanerne i Salsomaggiore og fra 1640 jesuittene i Piacenza begynte Brigida å leve et liv i bønn og barmhjertige gjerninger, mens hun underviste de unge i katekismen. Hun ble benådet med mystiske gaver, profetier og mirakler, og hun stolte på at Gud, som aldri hadde sviktet henne, ville vise henne en ny vei.

Odoardo Farneses enke Margherita de'Medici Farnese ba jesuittene om å finne en egnet person til å åpne en kostskole for unge jenter i Piacenza, slik det allerede fantes i Parma. Brigidas åndelige veileder, p. Gian Paolo Carletti, vurderte henne til å være den rette personen til dette arbeidet. Brigida så på dette som et svar på sine bønner. Etter forskjellige vanskeligheter som fikk frem hennes tro, tillit og overnaturlige styrke, grunnla hun på askeonsdag den 17. februar 1649 i ytterste fattigdom en kongregasjon for undervisning av fransiskansk type, «Ursulinnene av Den uplettede Maria» (Orsoline di Maria Immacolata – OMI). Datoen var valgt for å vise intensjonen til den nye kongregasjonen: å leve påskemysteriet og å lære de unge elevene å gjøre det samme. Brigida tok ordensnavnet Brigida av Jesus (di Gesù).

De første søstrene var Claudia Arcelli, Virginia Bertorelli, Florida Paradisi, Lavinia Morello og Laura Medici. Brigida nektet å bli valgt til superior, men aksepterte å bli økonom og ta seg av de «åndelige» spørsmål. Jesuittene veiledet henne og støttet henne på hennes vei mot perfeksjon, spesielt gjaldt det p. Antonio Morando, hennes skriftefar og første biograf.

I april 1655 ble Brigida alvorlig syk og viet seg som offer for alles evige frelse og for Kirkens enhet. I 1665 ble hun valgt til superior, og valget ble bekreftet i 1670 og 1675. Hennes helsesituasjon hindret henne ikke i å lede kongregasjonen, i lange perioder fra sengen. Etter 24 års sykdom, i tillegg til alvorlige moralske prøvelser som hun bar med fransiskansk glede, døde hun den 3. september 1679 i Piacenza. Hun ble gravlagt i den lokale kirken St. Peter, men i dag finnes det ikke spor av hennes grav. Det er bevart noen brev, noen selvbiografiske notater og noen oppbyggelige skrifter.

Ranuccio II Farnese, som da hersket over hertugdømmet Parma og Piacenza, begynte straks å arbeide for hennes saligkåring, men først i 1927/28 startet den ordinære prosessen i Piacenza. Den 29. april 1980 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 18. desember 1997 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Hun ble saligkåret av paven den 15. mars 1998 i Roma. Hennes minnedag er dødsdagen 3. september.

av Webmaster publisert 19.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54