Den hellige Bernhard av Rodez (abbed) (d. 1110)

Minnedag: 9. oktober

Den hellige Bernhard av Rodez ble født en gang på 1000-tallet i Frankrike. På grunn av foreldrenes sosiale status kunne de gi sønnen en solid utdannelse, både boklig og åndelig. Han trakk seg først tilbake til klosteret Saint-Amance i Auvergne, og deretter etter invitasjon fra den hellige Gausbert i klosteret Mont-Sauve. Kannikene fant i ham en dynamisme som fikk klosteret til å blomstre både åndelig og verdslig. Han var deres abbed i 35 år. Han døde i 1110 og hans minnedag er 9. oktober.

Det finnes også en salig ved navn Bernhard av Rodez (d. 1079), benediktiner og kardinal.

av Webmaster publisert 27.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54