Den hellige Brogan av Rosstuirc (500/600-t)

Minnedag: 17. september

Den hellige Brogan virket i Irland på 500/600-tallet. Flere personer med ry for hellighet ser ut til å ha båret navnet Brogan, som også skrives Brogan, Broccan, Bracan og til og med Bearchan og Bearchanus. Av disse blir to minnet i Aengus' irske martyrologium, som vanligvis regnes å være fra rundt år 800. Under 8. juli står «Brocan skriveren», og under 17. september står «Brocan av Ross Tuirc».

Den irske hagiografen og historikeren John Colgan (d. 1657)1 var tilbøyelig til å identifisere begge disse personene med forfatteren av en tidlig irsk hymne om den hellige Brigida. Tolkningene av den hellige Oengus («the Culdee») (Aengus) av Clonenaghs martyrologium Félire eller Festilogium (Félire Óengusso) og Gormans martyrologium fra 1100-tallet, som tilsynelatende behandler dem som to forskjellige personer, viser at dette spørsmålet er omdiskutert.

Noen moderne hagiografer er tilbøyelige til å betrakte Brogan av 8. juli som sekretær og muligens nevø av den hellige Patrick av Irland (385-461) (Pádraig). De kaller ham biskop og lokaliserer ham i Maethail-Brogain, nå Mothil i grevskapet Waterford i provinsen Munster i Sør-Irland, men dette er riktignok ganske tvilsomt.

Den hellige Brogan av Rosstuirc identifiseres på den andre side med forfatteren av hymnen til Brigida, og man mener at han er den abbed Brochanus som det refereres til i biografien om den hellige Abban, som er bevart i Codex Salmanticensis. Rosstuirc legges vanligvis til bispedømmet Ossory, og det kan være Rossmore i det tidligere grevskapet Queen's County, nå Laois i provinsen Leinster i det østlige Irland.

Andre helgener ved navn Brochan nevnes i Gormans martyrologium under 1. januar, 9. april, 27. juni og 25. august.


1
Trias Thaumaturga (Leuven/Louvain 1647), s 518
av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54