Den hellige Bronach av Glen-Seichis

Minnedag: 2. april

Den hellige Bronach (Bromana, Bronacha, Bronanna) kalles «jomfruen av Glen-Seichis» og var en irsk mystiker. Hun nevnes i martyrologiene i Tallacht og Donegal. Glen-Seichis er det gamle navnet på Kilbroney eller Kilbronach i grevskapet Down nær Rostrevor, som har sitt nåværende navn fra henne. Hun æres høyt for sin skjønnhet og sine åndelige gaver. Hennes minnedag er 2. april.

Saint Bronach's Bell er gjenstand for en velkjent irsk legende om en mystisk, usynlig klokke som ringte på Kilbroney kirkegård. I 1885 rev en storm ned et gammelt eiketre nær Kilbroney, og blant dets greiner ble det funnet en klokke fra 500-tallet. I mange år hadde beboerne hørt en klokke ringe og tilskrev den en overnaturlig opprinnelse. Det synes imidlertid som om klokken var blitt gjemt under reformasjonen for å hindre at den ble fjernet eller ødelagt. I tidens løp hadde klokkens kolv blitt slitt bort, slik at klokken sluttet å ringe, men historiene om den opphørte ikke. Klokken og Bronachs kors finnes i dag i sognekirken i Rostrevor.

av Webmaster publisert 20.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54