Den hellige Bartolomeus av Rossano (~980-1055)

Minnedag: 11. november

Den hellige Bartolomeus av Rossano (~980-1055)

Den hellige Bartolomeus (it: Bartolomeo) ble født rundt 980 i Rusianon (nå Rossano) i Calabria i Sør-Italia. Han var av gresk avstamming og den fornemme familien kom opprinnelig fra Konstantinopel, og Calabria fulgte nesten utelukkende den greske ritus på denne tiden. Han ble døpt med navnet Basilios.

Som syvåring ble han sendt for å få sin utdannelse hos de bysantinske munkene av gresk ritus i klosteret St. Johannes Catibata. Da han var tolv år gammel, sluttet han seg til den hellige Nilus av Rossano (ca 910-1004), som var fra samme by, i hans kloster i Vallelucio nær Montecassino, og han pleide å være med abbeden på hans besøk i andre klostre. I 994 fulgte han Nilus til Serperi i Gaeta, hvor de ble værende i ti år.

I 1004 lå abbed Nilus syk i Albanerhøydene utenfor Roma. Mens han ventet på å komme seg tilstrekkelig til å fortsette reisen, sier tradisjonen at Jomfru Maria viste seg for ham i en visjon og forsikret om at dette skulle bli kommunitetens permanente hjem. På stedet var det bygd et kristent kapell på stedet for en romersk begravelsesplass som daterte seg til år 1 f.Kr., da byen var kjent som Cryptaferrata. Nilus sørget deretter for at grev Gregorio av Tusculum ga ham landrettighetene til åssiden under Monte Cavo, atten kilometer fra Roma, og sendte bud på sine munker. Planene ble laget, men før byggingen av klosteret var ferdig, døde Nilus den 27. desember 1004. Han regnes likevel som klosterets grunnlegger og første abbed.

Dette ble det berømte klosteret Grottaferrata i Albanerhøydene, og i nesten tusen år har dette klosteret av bysantinsk ritus blomstret og vært et sted for hellighet og lærdom. Tidligere var det viet til produksjonen av manuskripter, men nå arbeider munkene med å bevare disse manuskriptene ved bruk av de mest moderne vitenskapelige teknikker. Noen av Nilus' egne manuskripter er også bevart.

Klosteret fulgte gresk ritus og den hellige Basilios den Stores regel. Nilus ble etterfulgt i rask rekkefølge av tre av sine disipler: Paulus, Kyrillos og Bartolomeus. Men det var Bartolomeus som fullførte bygningene og etablerte klosteret på en fast og varig basis, og han æres som klosterets andre grunnlegger. Han ledet det i rundt førti år. Han var en personlig disippel av Nilus, og i likhet med sin læremester var han hymnedikter og en dyktig kalligraf. «Han klarte ikke å se noen i nød uten å gi ham trøst», sier hans biograf.

Bartolomeus var til stede på Laterankonsilet i 1044, hvor han viste sine diplomatiske gaver. Han døde antakelig i 1055, selv om dødsåret ikke vites med sikkerhet og både 1050 og 1065 nevnes. Han ble gravlagt ved siden av Nilus i klosterets kapell. Hans jordiske rester ble værende i Grottaferrata til 1300, etter det finnes det ingen spor etter dem. Hans minnedag er 11. november og hans navn står i Martyrologium Romanum.

I Grottaferrata er det en tradisjon, som muligens har noe sannhet i seg, om pave Benedikt IX, som var pave hele tre ganger (1032-44; 1045 og 1047-48). Det var hans bestefar som hadde gitt landet som klosteret var bygd på. Han hadde et svært stormfullt pontifikat, og på et tidspunkt solgte han paveembetet til sin gudfar, som regjerte fra mai 1045 til desember 1046 som Gregor VI. I 1047, etter pave Klemens IIs korte pontifikat og ved hjelp av bestikkelser, fikk han embetet tilbake, men han ble avsatt for godt mindre enn et år senere etter ordre fra keiser Henrik III (1039-56).

Ifølge tradisjonen kom Benedikt til Grottaferrata, åpenbart full av anger, og ble ønsket velkommen av Bartolomeus, som likevel gjorde det helt klart at hans uordnede liv gjorde ham upassende som prest, og langt mindre pave. Under Bartolomeus' innflytelse ble han genuint botferdig og ble i Grottaferrata som enkel munk til sin død i 1055.

Denne forbindelsen mellom Bartolomeus og Benedikt IX opptrer første gang i Bartolomeus' biografi, muligens skrevet av hans tredje etterfølger, abbed Lukas. Det er ikke klart hvor pålitelige detaljene er, for Benedikt kalte seg fortsatt pave i 1055, på den andre siden ble han beviselig gravlagt i Grottaferrata, hvor han trolig også døde. Med tanke på Benedikt IXs rulleblad er historien ikke umiddelbart sannsynlig.

av Webmaster publisert 15.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54