Den salige Brocard av Strasbourg (1200-t)

Minnedag: 24. desember

Den salige Brocard av Strasbourg studerte på begynnelsen av 1200-tallet i Paris, hvor han møtte den salige Reginald av Orléans, en av de første dominikanerne (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). Hans veltalenhet og den lysende skjønnheten i hans liv til at hundrevis fulgte ham inn i ordenen. Blant disse var ikke bare studenter, men også mange professorer og doktorer i jus. Reginald var den første som fikk skapularet og den første som bar dominikanerdrakten i Det hellige Land. Men han skulle også bli den første som døde i den, det skjedde den 1. februar 1220 i Paris.

Brocard ble også dominikaner og sendt for å forkynne i Det hellige Land. Der grunnla han flere klostre, spesielt i Betlehem, Damaskus og Nasaret. Han opprettet også andre priorater og konstituerte dermed den dominikanske provinsen i Det hellige Land. Hans minnedag er 24. desember.

av Webmaster publisert 19.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54