Den hellige Bruno I av Sachsen (d. 880)

Minnedag: 2. februar

Bruno dux, Chronica sancti Pantaleonis (ca 1237)En av Ebsdorf-martyrene

Den hellige Bruno (Brun, Braun) ble født rundt 830/840 i Sachsen. Han var eldste sønn av hertug Ludolf av Sachsen (ca 840-66) og hans hustru Oda av Billung. Han etterfulgte sin far som hertug av Sachsen i 866. Mens hans far beskrives som Dux Orientalis Saxonum, det vil si leder i Øst-Sachsen (Ostfalen), er det mulig at Bruno, ifølge Res gestae saxonicae av krønikeren Widukind av Corvey, var Dux Totius Saxonum, hertug av hele Sachsen. Hans families oppgang dokumenteres av det faktum at Brunos søster Liutgard i 874 giftet seg med Ludvig den yngre, sønn av kong Ludvig den tyske, og etter det ble Bruno kalt Ducem et fratrem reinae, «hertug og dronningens bror».

Bruno grunnla Gandersheim og det blir allment antatt at han grunnla Braunschweig, som har fått navn etter ham (Brunonis vicus, Brunsvic, Braunschweig). Han døde sammen med flere andre saksiske adelsmenn (Ebsdorf-martyrene) i et slag mot vikingkrigere, muligens dansker fra Den store hedningehæren som ble beseiret i England av den hellige kong Alfred den store. Det skjedde den 2. februar 880. Slaget ved Ebsdorf nær Lüneburg var et knusende nederlag, og hertug Bruno, biskopene av Minden og Hildesheim og elleve saksiske grever ble drept. Ifølge krønikeren og biskopen Thietmar av Merseburg døde Bruno i en flomstor elv, trolig under et slag eller en retrett. Han ble etterfulgt som hertug av sin yngre bror Otto den opplyste (880-912).

Bruno æres som helgen og martyr sammen med Ebsdorf-martyrene med minnedag på dødsdagen 2. februar. De døde i et av to slag (et ved elven Scheldt og et i Sachsen), som rapporteres separat i Annales Fuldenses. De fleste falne ble gravlagt på slagmarken, og de ble snart æret som martyrer. Men så gikk de i glemmeboken inntil deres graver på mirakuløst vis ble gjenoppdaget. Grev Volrad av Danneberg bygde deretter rundt 1150 korherreklosteret Ebsdorf, hvor man brakte relikviene.

Kilder: en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 14.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05