Den hellige Beregisus av Spange (~670-~725)

Minnedag: 2. oktober

Ikon av den hellige Beregisus i Lasne i Belgia

Den hellige Beregisus (fr: Bérégise, Bergis; lat: Beregisius) ble født rundt 670 i Spange i Condroz (Condrustus pagus), en forsvunnet landsby mellom Emptinne og Hamois i kantonen Ciney i provinsen Namur i Austrasia (dagens Belgia) (Beregisius ex Condrusto pago Austrasiorum ex vico qui vocatur Spangius ortus fuit – «Beregisus fra kantonen Condroz i Austrasia, født i en landsby ved navn Spange»). Vi kjenner ikke hans fars navn, men moren ble kalt Bérilla. Han ble sendt til klosteret Saint-Trond i belgisk Limbourg, hvor han ble prest, men ikke munk.

Han ble tilknyttet husholdningen til den frankiske hushovmesteren (major domus) Pipin II av Herstal (687-714), far til Karl Martell (716-41), som skriftefar. Under hans innflytelse ble Pipin, som fortsatt var av en nokså grov natur, mer og mer mildnet og ble til slutt en berømt kristen statsmann. Pipins hustru, den hellige Plectrudis, fant en dag en mystisk beskjed i en klippe, og denne gjorde at hun bestemte seg for å bygge et kloster ved den lille elven Andage i ensomheten i skogene i Ardennene, på ruinene av en kirke som var bygd på et tidspunkt av den hellige Maternus like ved Amberloup.

Med økonomisk hjelp fra Pipin grunnla Beregisus klosteret Andagium (Andain, Andage), det senere Saint-Hubert, i Ardennene (i bispedømmet Liège), som var en del av det området Pipin hersket over. Han viet kirken til den hellige apostelen Peter og hentet dit disipler som var regelbundne kanniker eller klerikere. Det er ikke sikkert om han selv var munk, selv om noen forfattere kaller ham abbed. Han ledet klosteret i rundt et kvart århundre og vant sympati fra biskopene, grevene og hele adelen.

Et gavebrev fra Pipin til Beregisus, datert 13. november 687, er et falskneri, og grunnleggelsen må legges til de første årene av 700-tallet. På den andre side er et charter utgått fra en viss grev Grimbert, som ga Beregisus vingårder i området rundt Trier (fr: Trèves), høyst sannsynligvis ekte og må stamme fra 725.

Beregisus døde derfor en gang etter 725 i Andagium. Det skjedde på en 3. oktober, og det må ha vært før 746, ettersom den hellige Hubert av Liège skal ha vært til stede. Etter at relikviene av Hubert var brakt til klosteret i 825, ble det omdøpt til St. Hubert. Klosteret ble senere overtatt av benediktinere. Festen for Beregisus i Andagium den 2. oktober kan ifølge Jakob Torsy føres tilbake til 900-tallet. Hans kult var aldri spesielt sterk og ble snart overskygget av Huberts. Hans minnedag er 2. oktober i bispedømmet Liège, mens han i Namur feires den 10. oktober.

Etter 937 skrev en munk i klosteret Saint-Hubert en biografi om grunnleggeren Beregisus, Vita Beregisii. Han forteller at Beregisus utførte mirakler mens han levde, men vi kjenner ikke noen detaljer. Han kommer bare med vage antydninger og sier han skal fortelle mer i en egen beretning, som det dessverre ikke finnes noen spor av. Men forfatteren forteller oss i alle fall at Beregisus var en venn av den fremtidige hellige Hubert, som temmelig sikkert var i slekt med Pipin av Herstal, og han ga ham råd på en tid da Hubert ennå var en impulsiv ung mann som ikke en gang tenkte på jakt, hans senere yndlingsbeskjeftigelse.

av Webmaster publisert 13.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54