Den hellige Bernhard av Uberti ( -1133)

Minnedag: 4. desember

Den hellige Bernardo degli Uberti. O.S.B.Val. kom fra Firenze, og ble munk i Vallombrosa. Senere ble han utnevnt til abbed av San Salvi, så ordensgeneral for Vallombrosa, kardinal (1097), pavelig legat, og til slutt biskop av Parma. På den tid var Parma et senter for pavens motstandere. Den hellige Bernhard måtte to ganger i eksil, men viste seg å være sterkere enn sine motstandere. Minnedag 4. desember.

av Webmaster publisert 07.11.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:54