Den hellige Buonmercato av Ferrara (d. 1378)

Minnedag: 19. juni

Den hellige Buonmercato levde på 1300-tallet i Ferrara i Nord-Italia. Han var kleriker og levde sammen med rektoren for kirken Santa Maria del Pino, som i dag ligger ved Santa Maria Nuova i Ferrara. Da rektoren ble ranet og drept i 1378, grep den rasende folkemengden Buonmercato og forhørte ham om navnet på angriperen, men den unge klerikeren som ikke visste noen ting, svarte: «Gud vet det».

Buonmercato ble da slått og sparket i et forsøk på å få ham til å røpe navnet på den skyldige, og til slutt fikk han strupen skåret over. Han døde den 19. juni 1378 mens han tilga sine mordere og anbefalte dem til Gud.

På samme dag som hans død begynte det første miraklet, da et dødt barn som ble båret til graven, reiste seg opp og proklamerte den unge klerikerens uskyld. Da Buonmercato døde, var dronning Valentina av Kypros (1372-83) på gjennomreise i Ferrara, og hun så engler som brakte Buonmercatos sjel til himmelen. Hans jordiske rester ble båret til graven, men da de kom til augustinerkirken San Barnabà, kunne likfølget på uforklarlig vis ikke fortsette, så Buonmercatos legeme ble plassert i en sarkofag og båret inn i kirken, hvor det ble et valfartsmål for fromme pilegrimer.

Relikviene ble stjålet i 1492, og pave Innocent VIII (1484-92) utstedte et brev den 5. mai som ekskommuniserte de ukjente tyvene. Dette hadde sin virkning og legemet ble funnet igjen, og derfor ble det den 19. september 1492 overført til augustinernonnenes nye kirke, som var viet til den hellige Augustin. En som hadde stor hengivenhet for helgenen, var Isabella av Balzo, hustru til Fredrik av Aragón, kongen av Napoli (1496-1501). Da Fredrik døde og hun ble enke i 1504, trakk hun seg tilbake til klosteret Sant'Agostino i Ferrara, hvor Buonmercatos relikvier befant seg, og der ble hun værende til sin død i 1533.

Buonmercatos biografi ble skrevet for første gang av en augustinernonne rundt 1574, og det året fikk den sterke kulten for den unge helgenen et nytt oppsving. Dette fikk den apostoliske visitatoren Giovanni Battista Maremonti til å bestemme at den helliges legeme skulle beskyttes av et gitter for å unngå upassende former for venerasjon. Relikviene ble i 1808 overført til klosteret Corpus Domini, deretter til klosteret San Vito og endelig til kirken Sant'Apollonia, hvor det ble stilt ut for de troendes venerasjon i et side kapell. Kulten for Buonmercato gikk litt opp og ned, og den ble forbudt av biskopen i 1656 og 1689, men ble tillatt igjen i 1766, 1777 og 1783 av de daværende erkebiskopene.

Buonmercatos liturgiske fest feires på dødsdagen 19. juni.

av Webmaster publisert 20.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54