Den salige Benedikt av Urbino (1560-1625)

Minnedag: 30. april

Den salige Benedikt av Urbino (1560-1625)

Den salige Benedikt (it: Benedetto) ble født som Markus de'Passionei (it: Marco) den 13. september 1560 i Urbino i regionen Marche i Midt-Italia. Han kom fra en adelig familie og var den syvende av elleve barn av Domenico Passionei og Maddalena Cibo. Han studerte filosofi ved universitetet i Perugia og jus ved universitetet i Padova. Begge steder fikk han ry for lærdom og sitt dydige liv. Han bestemte seg for en juridisk karriere og dro til Roma for å arbeide ved hoffet til kardinal Pier Giravamo Albani, men han følte seg ikke tilfreds med dette livet.

I stedet søkte han om å få bli opptatt hos fransiskanerordenens gren kapusinerne (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap) i Fossombrone. Hans familie gikk sterkt mot hans ønske om å bli ordensmann, og han var ikke i stand til å motta drakten før i 1584, da han trådte inn i klosteret Santa Cristina i Fano og tok ordensnavnet Benedikt. En tid så det ut til at dårlig helse ville hindre ham i å avlegge løftene, men hans novisemester var så imponert av hans fromhet at han insisterte på at Benedikt fikk tillatelse til å avlegge løftene.

I tre år var Benedikt tilknyttet generalvikaren, den hellige Laurentius av Brindisi, og i 1600 reiste han sammen med ham på visitasjoner til Østerrike og Bøhmen. Mens han var på disse reisene, vant hans misjonsprekener tilbake et stort antall frafalne katolikker og var ansvarlig for omvendelsen av mange protestanter, selv om det også blir sagt at han hadde vanskeligheter med de lokale språkene og at han vendte tilbake til Italia på grunn av dette og sin dårlige helse.

Et av hans nøkkeltemaer var Kristi lidelse og død, noe han mediterte over i en time hver dag mens han lå på bakken med ansiktet ned. Et av hans favorittutsagn var «De som håper og stoler på Gud, kan aldri gå fortapt». Han var også interessert i utdannelsen av de unge. Mange korte verker av Benedikt finnes som manuskript: En avhandling om det fransiskanske fattigdomsidealet, en oversettelse av deler av den hellige Augustin om fri vilje, noen dikt, hymner og brev, og fire deler som trøster en slektning som ikke kunne få barn.

Selv om han var svært syk, dro han i 1625 ut for å holde fasteprekenene i Sassocorbaro, men var for svak til å fortsette etter askeonsdag. Han ble tatt med tilbake til klosteret i Fossombrone, hvor han døde den 30. april 1625.

Han ble saligkåret den 10. februar 1867 (dokumentet (Breve) var datert den 15. januar) av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er dødsdagen 30. april, men 14. mai nevnes også. I Urbino feires han den 9. juni.

av Webmaster publisert 02.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54