Den hellige Burchard av Meissen (d. 969)

Minnedag: 14. juni

Den hellige Burchard (Burkhard) ble født en gang på 900-tallet i Tyskland. Ifølge tradisjonen ble han benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i St Emmeram i Regensburg i Bayern. I 968 ble han utnevnt til den første biskop av Meissen og bispeviet i Magdeburg av den hellige erkebiskop Adalbert av Magdeburg (ca 910-81). I Meissen opprettet han domkapitlet, men han rakk ikke mye på grunn av sin snarlige død.

Fra gammel tid har hans dødsdag vært oppgitt til den 14. juni 970 eller 972, da han skal ha falt av hesten og brukket nakken, men dette er knapt holdbart. I dag mener man at han døde den 25. september 969. Hans minnedag er imidlertid hans tradisjonelle dødsdag 14. juni. Det som bekreftes i kildene, er bare hans navn, hans konsekrasjon og hans dødsdag. Vi vet ikke hvor han ble gravlagt.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, saebi.isgv.de (Sächsische Biografie) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. februar 2009

av Webmaster publisert 20.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54