Den hellige Kyriaka av Nikomedia og fem ledsagere (d. 307)

Minnedag: 19. mai

Den hellige Kyriaka (lat: Cyriaca) ble født en gang på 200-tallet i Lilleasia. Hun var datter av den høye tjenestemannen Dorotheos i Bitynia. Sammen med fem andre kristne jomfruer som vi ikke kjenner navnene på, ble hun brent på bålet i Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (i dag Izmit i Tyrkia) i 307 under keiser Galerius (305-11). Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 19. mai.

Kyriakas kult under navnet Dominica (Dominika) – den latinske oversettelsen av navnet – er også utbredt på Sicilia og i Calabria med sentrum i Tropea, men også i Roma. Supra Sanctam Kiriakam, «over St. Kyriaka», setet for den greske metropolitten av Palermo under den sarasenske okkupasjonen, ble i 1174 fulgt av grunnleggelsen av klosteret Monreale ved Palermo. Kyriaka blir ofte fremstilt sammen med den hellige Barbara.

Kilden Heiligenlexikon sier at hun har katolsk minnedag 6. juli og ortodoks minnedag 7. juli. Men dette skyldes en sammenblanding med den hellige Kyriake av Nikomedia, som kalles «Stormartyr» (Megalomartyr) av grekerne og feires den 7. juli. Hennes far het også Dorotheos (Dorotheus) og hun døde også i Bitynia, men angivelig noen år tidligere.

Navnet Kyriaka skrives også ofte Cyriaca eller Quiriaca, noen ganger erstattet av den latinske formen Dominika. Sjeldnere møtes staveformene Kyriaca, Kiriaca og det greske Kyriake. Navnet kommer av gresk κυριος = Herre; derav κυριακος = tilhørende Herren (lat: dominicus); derav κυριακη = der Herrens dag (søndag; lat: Dominica). Kyriake æres under navnet Nedelja (Неделя), i Bulgaria, uten tvil på grunn av sin fødsel på en søndag (nedelja på slaviske språk).

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. juli 2005

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 01.10.2018 - 14:34