Den salige Catholdus av Eichstätt og to ledsagere (700-t)

Minnedag: 29. september

De salige Catholdus, Anno og Diethard (Diethardus) var tre benediktinermunker (Ordo Sancti Benedicti – OSB) som forkynte evangeliet på 700-tallet i bispedømmet Eichstätt i Tyskland. Catholdus var munk i klosteret Herrieden, som ble bygd i 790. De døde sent på 700-tallet. Deres minnedag er 29. september.

Kilder: Benedictines, Bunson, Patron Saints SQPN, orthodoxengland.org.uk - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. juli 2006

 

av Webmaster publisert 23.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54