Den salige Cadwgan av Bangor (d. 1241)

Minnedag: 18. juni

Den salige Cadwgan (lat: Caducanus), som i zisterzienserlexikon.de også kalles Martin Cadogan, ble født en gang på 1100-tallet. Han trådte inn i cistercienserordenen (Ordo Cisterciensis – OCist), og en gang etter 1200 ble han abbed i klosteret Whitland i Wales. I 1215 ble han utnevnt til biskop av Bangor i Wales (Bangertium in Vallesia). Han var en from og lærd mann og skrev et «Kongespeil» og prekener. I 1236 trakk han seg fra sitt embete med tillatelse av pave Gregor IX (1227-41) og slo seg ned i klosteret Dore i grevskapet Herefordshire i England.

Cisterciensernes generalkapittel reagerte strengt mot de av ordenens biskoper som etter å ha trukket seg fra sine embeter, vendte tilbake til sine klostre, men der hevet seg over klosterets orden. Generalkapitlet i 1239 irettesatte biskopene Caducanus av Bangor, som trakk seg tilbake til Dora, og Jocelinus av Armagh, som trakk seg tilbake til Mariaklosteret ved Dublin, fordi de observantias Ordinis et Capituli instituta negligendo tam in silentio, quam in forma vivendi graves dissolutiones generant, et nutriunt dissentiones et scandala. De skulle i fremtiden, slik som det sømmet seg for ordenspersoner av så høy rang, leve i henhold til ordensregelen, ellers skulle de vite at de ville bli utelukket fra ordenen. Da det ikke ble noen bedring, gjennomførte generalkapittelet i 1246 trusselen og ekskluderte «den tidligere ordensbiskop Jocelinus» fra ordenen. Denne skjebnen slapp Caducanus, for han var allerede død den 18. juni 1241 (ifølge Eubel den 11. april). I stedet ble han av tolerante hagiografer oppført som salig i Martyrologium Cisterciense den 18. juni. Hans minnedag er 18. juni, men 20. januar og 17. juni nevnes også.

Kilder: Heiligenlexikon, zeno.org, glaubenszeugen.de, zisterzienserlexikon.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 12.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05