Den hellige Calepodius av Roma (d. 222)

Minnedag: 10. mai

Den hellige Calepodius (Kalepodius) levde i Roma på begynnelsen av 200-tallet og var prest i den kristne kirken der. Han led martyrdøden i 222 under keiser Alexander Severus (222-35) som et offer for utbrudd av raseri fra den hedenske pøbelens side. Dette var mens den hellige Callistus I (217-222) var pave. Calepodius ble drept med sverd etter ordre fra keiseren. Hans lik ble trukket gjennom byen og kastet i elven Tiberen. Det ble senere gjenfunnet og gravlagt av pave Callistus. Calepodius har gitt sitt navn til en av Romas katakomber.

Hans minnedag er 10. mai. I Martyrologium Romanum står han sammen med andre martyrer som døde mellom årene 222 og 232, de hellige Palmatius og Simplicius samt ekteparet Felix og Blanda. Martyrologium Romanum forteller at deres legemer og avhogde hoder på keiserens befaling som et avskrekkende eksempel ble hengt opp på byportene.

I kunsten gjengis disse martyrene som en prest og hans ledsagere som styrtes ned i Tiberen. Calepodius har messeklær på seg av den type som de første prester i Roma bar, og har en bok med seg. Disse martyrene æres særlig i bydelen Trastevere i Roma, i kirken Santa Maria in Trastevere.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, zeno.org, breviary.net - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. januar 1999

av Per Einar Odden publisert 03.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05