Den hellige Claudius av Aegea og fire ledsagere (d. 303?)

Minnedag: 23. august

De hellige Asterius og Neon, Domnina og Theonilla

De hellige Claudius, Asterius og Neon var ifølge gresk tradisjon tre brødre som levde på 200-tallet i Lilleasia (det nåværende Tyrkia). De ble ført for magistraten (dommeren) i Aegea, en kystby i Kilikia i Lilleasia, anklaget for å være kristne. De var anmeldt til Kilikias prokonsul Lysias av sin stemor, som håpet å arve deres eiendommer. To kvinner, de hellige Domnina og Theonilla, sto samtidig for retten som kristne med et barn, som sannsynligvis tilhørte Domnina. De nektet å ofre til gudene og ble da torturert, men de bemerket at ilden og de andre torturmidlene var å gjøre dem en stor tjeneste, for de led for Guds skyld og var lykkelige over å dø for Jesus Kristus.

De tre mennene ble korsfestet (en annen versjon sier at de ble halshogd) og de to kvinnene ble pisket til døde. Det skjedde i 303 (?), i kristenforfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Andre kilder sier at martyriet skjedde i begynnelsen av Diokletians regjeringstid, den 23. august 285. De greske aktene sier det skjedde i Isauria, mens de latinske sier Kilikia. De ble korsfestet et godt stykke utenfor bymuren for at fuglene kunne plukke dem rene og avskrekke byens kristne fra å jakte etter relikvier. Av samme grunn ble en av kvinnenes legeme kastet i sjøen.

Dette aspektet av historien høres riktig ut, for på et tidspunkt i den perioden hvor originalen til denne fortellingen muligens ble skrevet, kjempet keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63) mot martyrkulten og «det å vende seg bort fra gudene til å dyrke lik og relikvier». Hans venn, sofisten Eunaphius (ca 345-420) sa: «Renskrapte hodeskaller og smuldrende ben har blitt det romerske folkets nye guder».

Brødrenes minnedag er 23. august og deres navn står i Martyrologium Romanum. Det er ikke sikkert at de to kvinnene led martyrdøden samtidig med dem. I martyrologium Romanum kalles Domnina for Donvina, og der nevnes ikke noe barn.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (VIII), Benedictines, Bunson, CSO, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. februar 2012

av Per Einar Odden publisert 07.02.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04