Den salige Candidus Furlongus (d.1616)

Minnedag: 2. mai

Den salige Candidus med tilnavnet Furlongus ble født en gang på 1500-tallet i Irland. Han kom fra en adelig slekt og fikk en grundig utdannelse i sin ungdom. Men for friere å kunne utøve sin katolske religion, som var forbudt i Irland, dro han over til Frankrike, gikk til fots på valfart til Roma og kom derfra til Spania, hvor han trådte inn i klosteret San Salvador de Nucales i Nogal de las Huertas i provinsen Palencia i Gamle Castilla (sp: Castilla la Vieja) i regionen Castilla y León.

Etter å ha blitt presteviet, ble han sendt til Irland for å komme de lidende troende til hjelp. Han forkynte sannheten med slik kraft at de vantro brant av raseri, mens de troende hilste ham som en ny frelsestjerne. Alle strømmet til for å se ham, høre ham og motta hans velsignelse. Det hevdes at 4.000 omvendte seg på grunn av hans prekener. Han døde i 1616 og ble etter sin død forherliget gjennom mange mirakler. Hans minnedag er ifølge Bucelin dødsdagen 2. mai, men 15. desember nevnes også.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 02.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03