Den hellige Canoc ap Brychan (500-t)

Den hellige Canoc (Canocus, Mocanoc) levde på begynnelsen av 500-tallet i Wales. Han skal ha vært sønn av den halvt legendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Han kalles ofte Brychans eldste sønn, som ellers er kjent som den hellige Cynog. Den irske kilden The Mothers of the Irish Saints nevner flere sønner av Brychans hustru Dína eller Din, datter av saksernes konge, blant dem en Mo-Chonóc.

På denne tiden var det en nær forbindelse mellom Irland og Wales, og irske kilder sier at Canoc ble prest og valgte Irland som virkested. Han sies å ha vært en ledsager av den hellige Patrick av Irland (Pádraig) (385-461), og han skal ha vært den presten «Conon» som Patrick etterlot i «Maghfoimscan» for å ta seg av folkets åndelige behov. Dette Maghfoimscan kalles andre steder Magfoim-sen og er så langt vi vet identisk med Fuirshinaugh i sognet Cong. Canoc grunnla også eller i det minste styrte et kloster i Kilmucrois. Det finnes to steder med dette navnet, et i Wales nær Brechinia og en øy i Lough Swilly i grevskapet Donegal i Irland.

Canoc kom i 492 til området ved Ferbane i grevskapet Offaly, et territorium som var kjent som Delbhna Eathra. Hvis han hadde arbeidet sammen med Patrick, må han da minst ha vært i slutten av femtiårene da han etablerte sitt kloster i Gailinne (nå Gallen). Vi har ingen direkte informasjoner om klosterets tidligste dager. De fire mestrenes annaler forteller at klosteret ble angrepet i 820 eller 822 av kong Felim Mac Crimthann av Munster (820-47) og fullstendig ødelagt. Klosteret ble gjenoppbygd av walisiske munker.

Canoc nevnes av både Migne og Butler, men vi kjenner ikke noen minnedag.

Kilder: zeno.org, irishmidlandsancestry.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 12.10.2011, sist endret 04.10.2013 - 13:55