Den salige Maria Carmela González Ramos (1834-1899)

Minnedag: 8. mai

Den salige Maria Carmela González Ramos (1834-1899)

Den salige Maria Carmela González Ramos ble født den 30. juni 1834 i Antequera i bispedømmet Málaga i Spania. Hun ble døpt dagen etter i kirken Santa María la Mayor og ble kjent som Carmen. Hennes foreldre var Salvador González García og Juana Ramos Prieto, gode kristne og av høy sosial stilling. Hun var den sjette av ni søsken og utmerket seg gjennom sin hengivenhet, intelligens, snillhet, følsomhet og oppmerksomhet for andres behov, barmhjertighet og kjærlighet til eukaristien og Jomfru Maria.

Carmen hadde en dyp lengsel etter å følge Guds vilje, og hun søkte den i bønn, refleksjon og åndelig veiledning. Men da tiden kom for de store valg her i livet, møtte hun alvorlige vanskeligheter. Ført måtte hun tåle motstand fra familien mot et mulig ekteskap som ikke hadde de garantiene som Don Salvador ønsket for sin datter, og senere motsatte de seg hennes intensjon om å tre inn hos barfot-karmelittene. Men Carmen fortsatte å sette sin lit til Gud. Don Salvador så at datteren hadde noe spesielt, og han gjentok ofte: «Min datter er en helgen». Den 12. juli 1855 døde hennes mor, Doña Juana.

Til slutt fulgte Carmen den kjærligheten som hun følte i sitt hjerte, riktignok ikke helt overbevist om at Gud ikke kalte henne og ønsket henne til en misjon. Den 9. mai 1857 giftet hun seg med Joaquín Muñoz del Caño. Han var elleve år eldre enn henne, og hans oppførsel bekymret Don Salvador, og med god grunn. Ekteskapet skulle bringe frem i Carmen hennes åndelige verdier, styrke og kapasitet for kjærlighet. For Don Joaquín lot Carmen gjennomgå mye med sine særheter, sin sjalusi og sin utålmodighet. Men hun kom aldri med et ord av kritikk, klage eller bebreidelse mot mannen, selv da hun måtte bruke av sin egen arv for å dekke hans spillegjeld.

Ved siden av sitt ekteskapelige liv fortsatte Carmen å besøke og hjelpe de syke, hjemme og på hospitalet, og sammen med materiell hjelp brakte hun trøst og åndelig føde. Hun tilhørte St. Vincent de Paul-selskapet i Antequera. Den 8. mars 1871 døde hennes far, Salvador González. Den 9. oktober 1875 ble hun valgt til president for St. Vincent de Paul-konferansen i Antequera.

Den 15. juli 1878 var en lykkelig dag for Carmen, for etter tyve års tålmodig venting, kjærlighet, bønn og bot omvendte hennes mann Joaquín seg, og fire års «nytt liv» bekreftet omvendelsens seriøse karakter. I denne tiden samarbeidet han med henne i hennes karitative arbeid. Den 3. oktober 1881 døde han. Nå var Carmens misjon som hustru over, men nå begynte en ny fase i hennes liv.

Da hun ble enke, sluttet hun seg til fransiskanertertiarene (Tertius Ordo Franciscanus – TOF), og den 30. november 1881 ble hun valgt til novisemester hos dem. Hun hadde ingen barn, men det hindret henne ikke i alltid å ha et morshjerte for dem som trengte det. I desember 1882 åpnet hun en skole i sitt hus i Calle Merecillas i Antequera, og hun fortsatte å besøke fattige og syke.

Hun fortsatte å søke Guds vilje i bønn, og hun fikk hjelp fra sin åndelige veileder, kapusinerpateren Bernabé de Astorga. Etter hans råd grunnla hun den 8. mai 1884 en ny kongregasjon, «Fransiskanske tertiarsøstre av Jesu og Marias hellige hjerter» (Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María eller Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones). Hun tok ordensnavnet «Maria av Karmelberget av Jesusbarnet» (María del Monte Carmelo del Niño Jesús), men var kjent som Moder Carmen av Jesus barnet. Samme dag trådte hun inn i klosteret Nuestra Señora de La Victoria i Antequera med sine tre første ledsagere. Den 10. juli anerkjente biskop Manuel Gómez Salazar av Málaga kongregasjonens konstitusjoner Den 17. september ble de første søstrene ikledd drakten.

Fra saligkåringen, kardinal Martins preker

Den 20. februar 1885 avla de sine første løfter, og Moder Carmen ble valgt til generalsuperior. I 1886 begynte kongregasjonen grunnleggelsen av nye hus utenfor Antequera med et hus i Nava del Rey i Valladolid. Der tok søstrene ansvaret for sykehuset San Miguel etter anmodning av byrådet. Året etter kom de første søstrene til Catalonia. Der åpnet de hus hvor de underviste barn av bønder (Tiana) og arbeidere (Mataró), og i Barcelona tok de seg av syke arbeiderbarn. I Moder Carmens levetid ble det åpnet fem kommuniteter. Den 20. februar 1889 avla de første søstrene sine evige løfter, og den 13. mai 1897 ble det første generalkapitlet i kongregasjonen holdt i Valladolid. Moder Carmen ble den første rådgiveren for instituttet.

Hun døde den 9. november 1899 i Antequera. Da var det allerede grunnlagt elleve hus i Andalucía, Castilla og Catalonia. Den 2. februar 1945 åpnet informativdelen av hennes saligkåringsprosess ved kurien i Málaga. Den 7. april 1984 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent av pave Johannes Paul II (1978-2005) og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 26. juni 2006 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn.

Hun ble saligkåret søndag den 6. mai 2007 i Recinto Ferial i Antequera i Spania. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans representant, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. I tillegg var den apostoliske nuntius og 22 andre biskoper til stede, 200 prester, nesten alle søstrene i kongregasjonen og 10.000 mennesker fra seks land (Spania, Nicaragua, Venezuela, Den dominikanske republikk, Puerto Rico og Uruguay). Moder Carmens minnedag er 8. mai, den dagen hun grunnla sin kongregasjon.

av Webmaster publisert 08.05.2007, sist endret 02.10.2017 - 20:19