Den hellige Carterius av Heraklea og førti ledsagere

Minnedag: 18. november

Den hellige Carterius (Cartherius; gr: Karterios; Καρτεριος) og hans førti ledsagere var martyrer på et ukjent tidspunkt i Heraklea. Ingen av ledsagernes navn er oppgitt. Deres minnedag er 18. november.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 05.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05