Den hellige Kieran av Castlekieran (d. 775)

Minnedag: 14. juni

Den hellige Kieran (Ciarán, Kyran, Keiran, Kieren, Kieron) levde på 700-tallet i Irland. Han grunnla klosteret i Castlekieran (Diseart Chiarain, Disert-Kieran, Bealach Dúin, Bealaigh Duin, Bealaigh-duin, Belachduin) i baroniet Upper Kells i grevskapet Meath i den østlige irske provinsen Leinster. Navnet Bealach Dúin betyr «veien til fortet». Hans genealogi forteller at han nedstammet gjennom sin far Caorthann fra Fiacha Araidhe i det nordøstre Ulster. Ellers vet vi ikke mye mer om ham.

Han skal ha vært forfatter og skrev en biografi om den hellige Patrick av Irland (Pádraig) (ca 389-461), angivelig også om Muircheartach sønn av Earc (Murtogh Mac Erca, Mucertach), en stor kjeltring, men uansett den første kristne konge av Irland (509-13). Det klosteret Kieran grunnla, nevnes flere ganger i De fire mestrenes annaler. Notisen om Kierans død den 14. juni 775, en mye senere dato enn de fleste helgener i irsk tradisjon, beskriver ham som «Kieran den fromme» (Cráibhtheach). Hans minnedag er dødsdagen 14. juni.

En «latterlig» tradisjon som ble nedskrevet i 1836 av John O’Donovan, hevder at noen av de keltiske høykorsene i Kells opprinnelig var blitt laget for Castlekieran før de ble fraktet bort av den hellige Kolumba av Iona (ca 521-97) i ly av nattemørket. En lokal tradisjon hevder at stedet ble valgt som siste hvilested for den hellige Fechin av Fore (Féichín) (d. 665).

Kieran er et irsk navn som kommer fra det irske ordet Ciar som betyr mørk eller svart. Navnet betyr «den lille mørke», «mørk prins» eller «den mørkhårete». Ciar kan knyttes tilbake til Ciar, sønn av Fergus, konge av Ulster. Ordet kan også knyttes til andre navn, som Kerry, som betyr «Ciars folk». Listen over homonyme helgener regner opp tyve (angivelig forskjellige) helgener ved navn Kieran, og tretten av dem opptrer også i martyrologiene. De fremste helgenene av dette navn er de hellige Kieran av Saighir (d. ca 530) (Kieran den eldre) og Kieran av Clonmacnoise (ca 515-ca 549) (Kieran den yngre).

Kilder: Ó Riain, CE, en.wikipedia.org, zeno.org, irishhighcrosses.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. juni 2015

av Per Einar Odden publisert 13.06.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:03