Den hellige Castritian av Milano (d. 137)

Minnedag: 1. desember

Den hellige Castritian (Castritianus, Castricianus; it: Castriciano, Castriziano) skal i henhold til tradisjonen ha vært den fjerde biskopen av Milano etter de hellige Barnabas (50-55), Anathalon (53-63) og Caius (63-85). Ifølge Datiana Historia Ecclesiae Mediolanensis fra 1000-tallet fant hans valg sted ved begynnelsen av regjeringstiden til keiser Nerva (96-98), etter at bispestolen i Milano hadde stått tom i elleve år på grunn av forfølgelse under keiser Domitian (81-96). Han styrte bispedømmet i 42 år, fra 97 til 138.

Den hellige biskopen tilskrives byggingen av den første kirken i Milano i Hortus Filippi, som ligger i området ved den nåværende basilikaen Sant’Ambrogio. Han gis også æren for byggingen av Basilica Porziana, som har sitt navn etter Porzio, sønn av Filip, som ligger i området ved den nåværende basilikaen San Vittore al Corpo, og Basilica Fausta, som har sitt navn etter Fausta, også en datter av Filip, det nåværende kapellet San Vittore in Ciel d’Oro ved basilikaen Sant’Ambrogio.

Ifølge Datiana Historia døde Castritian den 1. desember 137 og ble gravlagt på en kirkegård ved Via Romana (dagens Corso Roma), i nærheten av basilikaen San Calimero. De gamle katalogene i Milano er enige i at han døde den 1. desember, men de sier at han ble gravlagt i basilikaen San Giovanni in Conca innenfor bymurene, ved Piazza Missori. Det er mulig at hans levninger senere ble overført til denne basilikaen. Den gikk senere over til valdenserne og ble profanert i 1810, og senere er den nesten helt revet. Av relikviene av Castritian har vi mistet alle spor.

Han ble etterfulgt av den hellige Calimerius (138-191). Hans minnedag i Martyrologium Romanum er 1. desember. Sammen med de andre hellige biskopene av Milano feires han også den 25. september.

I virkeligheten levde han nok hundre år senere, for på grunn av disputter med Roma kan datoene for de første biskopene ha blitt forfalsket på 1000-tallet for å få bispedømmet Milano til å fremstå som eldre enn det i virkeligheten er. Bispedømmet hevdet at den hellige apostelen Barnabas var deres første biskop for å kunne bli mer uavhengige av Roma.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. november 2011

av Per Einar Odden publisert 17.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03