Den salige Cherubinus Testa av Avigliana (1451-1479)

Minnedag: 17. september

Den salige Cherubinus Testa av Avigliana (1451-1479)

Den salige Cherubinus Testa (it: Cherubino) ble født i 1451 i Avigliana i provinsen Torino i regionen Piemonte i Nord-Italia. Familien Testa var en av byens adelsfamilier. Tyve år gammel sluttet han seg til augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA) i hjembyen.

I klosteret levde han et strengt liv i bot og hellighet. Han utmerket seg ved sin lydighetens ånd, rene liv og andakt til Kristi lidelse. Store deler av dagen tilbrakte han gråtende i ekstatisk kontemplasjon over den korsfestede Kristus.

Han ble presteviet i begynnelsen av 1479, men døde allerede den 17. september 1479 i Avigliana, bare 28 år gammel. [Kilden santiebeati.it sier at han døde den 17. desember.] Hans legeme kan ses i sognekirken Santi Giovanni e Pietro i Avigliana.

Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 21. september 1865 av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er dødsdagen 17. september, men 16. og 17. desember nevnes også.

av Webmaster publisert 02.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50