Den hellige Cadoc av Cambuslang (~497-~570)

Minnedag: 24. januar

Skytshelgen for Cambuslang

Den hellige Cadoc (Codocus, Docus, Cathmael, Cadvael, Cadow, Cattwg) ble født rundt 497 i Skottland. Stedet Cambuslang, nå en forstadsby i utkanten av Glasgow, har sitt navn etter ham. Han skal ha grunnlagt et kloster der hvor den nåværende Old Parish Church nå står. Han er skytshelgen for Cambuslang, hvor det er en moderne grunnskole som bærer hans navn.

I middelalderen ble Cadoc påkalt for hjelp av blant andre døve og de som led av kramper. Han skal ha vært prins av Glamorgan som hjalp de innfødte kristne mot de invaderende sakserne. Cambuslang er ved nordgrensen av utstrekningen av de walisisk-talende britene. Cadoc skal ha reist til Irland, Bretagne (for å besøke de walisisktalende munkene der), Roma og Jerusalem. Derfra brakte han med to altersteiner som hadde berørt Den hellige grav.

Cadoc skal ha blitt hogd ned av en gruppe saksiske angripere mens han feiret messe. Det skjedde i Benevenna, trolig nær Weedon i Northamptonshire i England. Cadoc hadde nok prestisje mens han levde til at lokale høvdinger ba ham om å løse disputter. Dette ryet varte til langt inn i middelalderen, da høytidelige bånd og eder ble sverget over hans relikvier. Like før reformasjonen skrev en velstående notabilitet i Cambuslang i sitt testamente at han ønsket å bli gravlagt «sammen med Cadocs aske» i sognekirken.

Hans minnedag er 24. januar. Den sene middelalderkatalogen over engelske helgener, Cathalogus Sanctorum in Anglia Pausancium fra 1300-tallet, og andre blander ham sammen med den viktigere walisiske Cadoc av Llancarfan, som minnes den 25. september.

Kilder: Farmer, KIR, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. oktober 2011

 

av Per Einar Odden publisert 12.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05