De hellige Cyriacus og Claudian av Hierapolis

Minnedag: 24. oktober

De hellige Cyriacus og Claudian led martyrdøden i Hierapolis i Frygia i dag i Tyrkia. Deres minnedag er 24. oktober og deres navn står i Martyrologium Romanum.

Cyriacus er et navn som bæres av mange hellige, og i tillegg finnes det i flere former som Kyriakos og Quiriacus, og sjeldnere møtes staveformene Kyriacus og Kiriacus. Noen ganger erstattet det greske navnet av den latinske formen Dominikus (lat: Dominicus; it: Domenico; fr: Dominique). Navnene betyr «tilhører Herren» – Herre på henholdsvis latin og gresk er Dominus / Kyrios.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. august 2012

av Per Einar Odden publisert 04.08.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05