De hellige Gaius og Crementius av Zaragoza (d. 304)

Minnedag: 10. mars

De hellige Gaius (Caius: it: Caio) og Crementius (it: Cremenzio) var martyrer, eller ifølge Fortunatus, bekjennere i Zaragoza. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 10. mars.

Navnene Crementius, Crescens, Crescentia, Crescentiana, Crescentianus, Crescentinus, Crescentio, Crescentius, Crescius, Cresconius og Crescus kommer alle fra det latinske crescere og betyr «den voksende, tiltakende».

Et meget stort antall martyrer (Martyrologium Romanum bruker uttrykket innumerabilis multitudo) ble drept i Zaragoza i Spania rundt 304 under keiser Diokletians (284-305) kristenforfølgelser av keiserens brutale prefekt Dacian, som hadde blitt sendt til Spania for å iverksette keiserens dekreter og som residerte i Zaragoza. Han publiserte et edikt som forviste alle kristne fra byen, og da de reiste, ga han soldatene ordre om å overfalle og massakrere dem.

De utallige Zaragoza-martyrene ble minnet i Martyrologium Romanum den 3. november, mens atten av dem (De atten Zaragoza-martyrene eller den hellige Optatus og hans ledsagere) nevnes ved navn av Prudentius og hadde en egen notis i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum under 16. april.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. januar 1999

av Webmaster publisert 13.01.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50