De hellige Celsus og Klemens av Roma

Minnedag: 21. november

De hellige Celsus og Klemens var romerske martyrer på et ukjent tidspunkt, men bare deres navn er bevart. Deres minnedag er 21. november i Martyrologium Romanum, hvor deres navn ble satt inn da martyrologiet ble revidert på slutten av 1500-tallet av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker. Hans autoritet var den hellige Cyriacus’ martyrologium fra 1000-tallet, som imidlertid er av liten historisk verdi.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 17.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06