Den hellige Cellach av Armagh (biskop) (d. 903)

Minnedag: 1. april

Den hellige Cellach (Ceilach, Keilach, Kelly, Kellachus) ble født en gang på 800-tallet i Irland. Han var sønn av Soergussius og kalles derfor også Cellach mac Sóergussa. Han var på et tidspunkt eremitt. Muligens var han abbed av klosteret på Iona, og han synes også å ha grunnlagt klosteret Kells før han ble vigslet til biskop av Armagh. Men dette kan bero på en sammenblanding med Cellach mac Congaile, som var abbed på Iona fra 802 til 814 og døde i 815 og skal ha bygd kirken i Kells. Embetet som biskop av Armagh var underordnet abbeden av Armagh i henhold til gammel irsk skikk.

Fra 700-tallet eller kanskje enda tidligere hadde huset Armagh påberopt seg den hellige Patrick av Irland (Pádraig) (385-461) som grunnlegger, og tittelen som Comarba Pátraic («Patricks etterfølger») tilhørte abbeden av Armagh inntil stillingene som abbed og biskop ble slått sammen igjen i 1106 og erkebispedømmet Armagh opprettet.

Cellach døde i 903 (898 nevnes også). Hans minnedag er 1. april. Bollandistene har ham med blant de utelatte (praetermissi).

Samme dag minnes også en annen Cellach av Armagh, som ble den første erkebiskop av Armagh i 1106 og døde i 1129. Den irske hagiografen og historikeren John Colgan (d. 1657), som skrev Trias Thaumaturga og Acta Sanctorum Hiberniæ, regner opp ikke mindre enn 33 keltiske helgener ved navn Cellach (Ceilach, Keilach, latinisert til Celsus). De fleste av dem er imidlertid åpenbart samme person.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org, celt-saints, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 15.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03