Den hellige Cele-Christ av Killcele-Chriost (~650-~728)

Minnedag: 3. mars

Den hellige Cele-Christ (Cele-Chriost, Kele-Christus, Christianus), latinisert Christicola («Kristus-tilbeder»), ble født rundt midten av 600-tallet i Irland. Han nedstammet fra den nordlige linjen av Niall «av de ni gisler» av slekten til Eoghan, sønn av Niall. Han bestemte seg for å forlate Ulster og dro til et sted ved navn Ui Donchadha i den vestre delen av provinsen Leinster. Han levde i mange år som eremitt, svært opptatt av å kontemplere Kristi liv.

Men til slutt ble han tvunget til å godta å bli biskop av et bispedømme i Leinster, Killcele-Chriost i Ui Donchadha i Forthada. Ellers vet vi ikke noe om ham, bortsett fra at han bygde en kirke som senere ble kalt Kill-Chele-Chriost, det vil si Cella Christicolae.

Det hevdes at han følte en stor trang til å foreta en valfart til Roma, og han tok en gruppe ledsagere med seg. Men på veien ble de gitt gjestfrihet av en ondsinnet mann som egentlig aktet å myrde dem for å få tak i de pengene han antok at de bar med seg. Han stengte døren på utsiden da de gikk inn i hans hus, og de ante uråd og diskuterte hva de skulle gjøre. Cele-Christ tilbød seg da å samle sammen og oppbevare alle verdisakene og rådet de andre til å vente ved døren og styrte ut når mannen åpnet den. Hans ledsagere ropte da ut: Caoin-erain! Det betyr på latin Bonum concilium invenisti. Det er mulig at det skulle være cain airle, som betyr «godt råd». Det gjorde som Cele-Christ hadde sagt, og alle slapp unna. Etterpå hadde han tilnavnet Cele-Christus, Coin-erael.

Han døde rundt 728 (andre kilder sier 732, Ulster-annalene sier 726) og ble gravlagt i sin kirke. Hans minnedag er 3. mars i den hellige Oengus’ Félire i Leabhar Breac, mens martyrologiet i Tallaght har navnet Celicriist. Han forekommer i et irsk martyrologium, men bollandistene regner ham blant de «utelatte» (praetermissi). De bemerker at man ikke må tro at når det irske ordet Kill (Cella = celle) settes foran et navn, er det ikke alltid navnet på en helgen som ble æret der. Hans navn lever videre i sognet Kilchreest (Cill Chríost) i grevskapet Galway i provinsen Connacht i Vest-Irland. Det sanses som mulig at navnet Christ Church i Dublin kan være utledet fra denne Cele-Christ, en helgen av høyt ry.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, celt-saints, zeno.org, brigid-undertheoak.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 13.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06