Den hellige Celina av Meaux (d. 530)

Minnedag: 21. oktober

Den hellige Celina (Coelina, Coelinia, Cilinia; fr: Céline) ble født en gang på 400-tallet i Meaux i Gallia, nå i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France i Frankrike. Hun kom fra en adelsfamilie og ville vie seg til Gud, derfor avviste hun den forlovelsen som foreldrene foreslo for henne. Hun tok denne avgjørelsen i samråd med den hellige Genovefa av Paris (fr: Geneviève) (ca 422-ca 500), som hun møtte da hun var på besøk i hjembyen Meaux. Etter å ha motstått sin forlovede som prøvde å stanse henne, søkte hun tilflukt i katedralen sammen med Genovefa, som fikk dørene mirakuløst til å åpnes og lukkes igjen bak dem. Etter det imiterte Celina Genovefa ved å ta sløret som konsekrert jomfru. Hennes liv ble utelukkende viet til veldedig arbeid.

Hun døde i 530 (i alle fall etter 480) og ble gravlagt nær Meaux. Et benediktinerkloster ble bygd over hennes grav og besto til Den franske revolusjon, da hennes relikvier som var brakt til katedralen i Meaux, ble blandet med restene av de andre helgenene og gravlagt på kirkegården.

Det finnes ingen moderne dokumenter som gir oss mulighet til å verifisere ektheten av de biografiske episodene som opprinnelig ble samlet inn av Usuard, deretter overtatt av Fulcanus av Meaux på 1000-tallet og til slutt sitert av Tillemont. Vi kjenner dem fra hagiografen Alban Butler, mens bollandistene ikke vet noe om henne. Hennes relikvier, som ble gjemt under den franske revolusjon, er nå i katedralen i Meaux. Hennes minnedag er 21. oktober. Hun må ikke blandes sammen med den hellige Celinia av Laon (fr: Célinie), mor til den hellige Remigius av Reims, som har minnedag samme dag.

Hennes relikvier er fortsatt i katedralen i Meaux og hennes kult er fortsatt lokalisert i bispedømmet Meaux. Det er mulig at hun ble æret et annet sted (Troyes), men ble forvekslet med Remigius’ mor, som æres på samme dag, selv om den ene var jomfru og den andre var enke.

Kilder: Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, fr.wikipedia.org, zeno.org, missel.free.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 13.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05