Den hellige Celsus av Trier (d. 141)

Minnedag: 23. februar

Den hellige Celsus var en legendarisk tidlig biskop av Trier, byens femte. Han døde angivelig i år 141. Hans minnedag er 23. februar. Hans autentisitet er tvilsom, men likevel æres han som helgen.

Det er påvist biskoper av Trier først fra slutten av 200-tallet. Men for å gi bispedømmet en ærverdig alder, førte man dets grunnleggelse tilbake til den hellige apostelen Peter, som hadde sendt sine hellige medhjelpere Eucharius, Maternus og Valerius som misjonærer til Gallia. Av disse ble Eucharius den første biskopen av Trier. Faktisk var en Eucharius den første påvisbare biskopen av Trier, men han dateres til rundt år 250.

Valerius og Maternus skal ha blitt andre og tredje biskop av Trier. Også disse navnene er historiske, men de levde mye senere. De døde ikke i henholdsvis 88 og 124, som legenden hevder, men etter henholdsvis 250 og 300. Etter dem følger det 23 biskoper på listen, som det ikke finnes noe belegg for og som trolig aldri har eksistert: Auspleins, Celsus, Felix, Mansuetus, Klemens, Moses, Martin I, Anastasius, Andreas, Rusticus, Auctor, Mauritius, Fortunatus, Cassianus Marcus, Navitus, Marcellus, Metropolus, Severin, Florens, Martin II, Maximinus og Valentinus. Ifølge denne listen var Celsus den femte biskop av Trier, han skal ha sittet fjorten år i embetet og døde i år 141 under keiser Antoninus Pius (138-61).

I 980 lot Egbert av Trier bygge en basilika på stedet for en eldre kirke og ga den Celsus’ navn. I den forbindelse skal Celsus’ levninger ha blitt funnet, og en synode i Ingelheim utropte ham til helgen, slik at hans knokler deretter kunne æres som relikvier. Hans minnedag er 23. februar, som minnes gjenfinningen av hans levninger, men 4. januar nevnes også.

Kilder: Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 17.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05