Den hellige Ceollach av Mercia (600-t)

Minnedag: 6. oktober

Den hellige Ceollach (Ceallaeach) levde på 600-tallet. Han ble født i Irland og ble en disippel av den hellige Kolumba av Iona (ca 521-97) og fikk sin opplæring i klosteret Iona på øya Hy i De indre Hebridene på vestkysten av Skottland. Etter at den hellige Aidan av Lindisfarne døde i 651, ble den hellige Finan (d. 661) sendt dit av de kolumbanske munkene for å bli Aidans etterfølger som den andre abbed og biskop av Lindisfarne. Lindisfarne (nå Holy Island) er en øy utenfor kysten av Northumbria som er landfast ved lavvann. Ceollach flyttet også fra Iona til Lindisfarne.

I 653 ble prins Peada av Mercia (konge 655-56) kristen og ble døpt av biskop Finan av Lindisfarne ved hoffet til sin svigerfar, kong Oswiu (Oswy), som var konge av Bernicia fra 642 og av hele Northumbria (Bernicia og Deira) fra 655 til sin død i 670. Peada var sønn av den beryktede hedenske kong Penda av Mercia (632-54), men da han fikk gifte seg med kong Oswius datter, var en av betingelsene at han måtte bli kristen. Han ba da Finan om å sende misjonærer for å evangelisere i sitt land.

Finan sendte da fire prester som var omhyggelig utvalgt for å instruere og døpe Peadas folk, nemlig de hellige Diuma og Cedd av Lastingham samt Adda og Betti. Deres innsats for å spre troen i Mercia førte til en stor mengde omvendelser. Da Peada døde i 656, styrte kong Oswiu også Mercia i noen år. I denne tiden ble Diuma, den eneste ire blant de fire misjonærene, konsekrert av Finan til den første biskopen for Mercia og Midt-Anglia med base i Repton. Det synes som han hovedsakelig arbeidet blant midtanglerne. Men han døde allerede i 658 i et område som ble kalt Infeppingum.

Diuma ble etterfulgt som biskop av Mercia av Ceollach, som var irsk i likhet med ham selv. Biskop Finan av Lindisfarne konsekrerte ham som ny biskop av Mercia. Men han var biskop i svært kort tid, ettersom hans forgjenger døde rundt 658 og hans etterfølger påbegynte sitt episkopat rundt 658. Etter sin korte periode i embetet dro han tilbake til Iona, men han vendte tilbake til hjemlandet Irland for å dø der. Det skjedde trolig senere på 600-tallet. Hans minnedag er 6. oktober.

I Repton ble Ceollach etterfulgt som biskop av Trumhere, abbed av Ingethling. De fem første biskopene av Mercia var Diuma (ca 656-ca 658), Ceollach (ca 658), Trumhere (ca 658-ca 662), Jaruman (ca 662-ca 67) og den hellige Chad (669-72), som flyttet bispesetet til Lichfield.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 09.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04