De hellige Caesarius og Julian av Terracina (d. ca 300)

Minnedag: 1. november

Den hellige Caesarius av TerracinaCaesarius skytshelgen for Terracina

De hellige Caesarius og Julian (it: Cesario e Giuliano) nevnes i de eldste martyrlister som martyrer i Terracina. Ellers vites intet om dem. Deres «acta» er ikke autentiske.

Ifølge disse var Julian en prest, mens Caesarius var en afrikansk diakon, født i år 84 i Kartago som sønn av en leiesoldat og en adelskvinne fra «Gens Julia», en familie som hadde slått seg ned i området under kappløpet om Afrika under keiser Caesar. Caesarius var enebarn. Hans forfedre konverterte til kristendommen på grunn av den inderlige forkynnelsen fra av Jesu apostler i området. Caesarius ønsket å bli ett med Jesus og ble vigslet til diakon. Han ga avkall på sin arv og sa farvel til sine foreldre og sin familie, og sammen med sine ledsagere planla han å reise til Roma. Men skipet strandet på bredden av Terracina, en liten by i Terra Pontina ved Middelhavet mellom Roma og Napoli. De begynte å gå langs Via Appia for raskt å komme til Roma, men Caesarius ble værende i Terracina, fascinert av gapet mellom rike og fattige.

Han så at de syke, undertrykte og døende ble forvist til byens utkant, mens i byens sentrum levde adelen i luksus. Han bestemte seg for å helbrede de syke fordi han i deres ansikt så et portrett av Gud. Sammen med presten Julian, som senere ble hans lærer og hans beste venn, begynte han å danne den første kristne menigheten i Terracina. Som en god kristen gravla Caesarius de hellige jomfruene Domitilla, Theodora og Eufrosyne, som var brent i sitt hus som jomfruelige ofre for sin kjærlighet til Kristus.

I Terracina var det i de første århundrene av den kristne æra vanlig ved visse viktige anledninger at en ung mann frivillig ofret seg til Apollo, byens beskytter. I noen måneder på forhånd ble han da skjemt bort av sine medborgere. Når så festdagen kom, ofret han først til Apollo, og deretter kastet han seg ut fra et stup og ut i sjøen.

Det året var Trajan romersk keiser (98-117), Leontius konsul for Fondi og den fremste borger av Terracina. Den 1. januar pleide byens vakreste unge mann å bli ofret til ære for Apollo. Året før ble det valgt en ung mann ved navn Lucianus, som hele året har fått alle sine ønsker oppfylt av Apollos tilhengere og av folket, men bare på betingelse av at han på årets første dag skulle hoppe fra fjellet Pisco Montano med en hest, dekket med gull. Hesten ble brennmerket med en rødglødende lanse rett fra bålet, og dermed stormet den i store smerter ut fra fjellet med gutten som var bundet fast til den.

Caesarius så prosesjonen som startet fra byens historiske sentrum og avsluttet med en høytidelig feiring på klippen, hvor den unge Lucianus ble båret på en trone, etterfulgt av myndighetspersonene og alle som var til stede. Caesarius bestemte seg for å følge prosesjonen og spurte publikum hva som skjedde. Folk fortalte ham om tradisjonen på den første dagen hvert år som de hadde lært av forfedrene. Caesarius og Julius skyndte seg for å komme først til tempelet, og der klarte Caesarius å blokkere offeret og holde en tale som for alltid skulle forandre mentaliteten i Terracina: «Ve over fyrstene og republikken som jubler over lidelser og strømmer av blod! Livet er hellig og kan ikke fjernes, og det kan heller ikke Guds navn eller kjærlighet, penger, lykke og rettferdighet: vi elsker en Gud som har et hjerte av kjøtt heller enn marmor som statuen av Apollo, men min Gud har ører til å høre sitt folk som søker beskyttelse og evig frihet».

Caesarius ble umiddelbart tatt av vaktene i Terracina, og for hans øyne kastet den unge mannen seg ut fra fjellet og døde. Hans kropp ble tilbedt en hel dag, neste dag ble den brent og hans aske ble plassert i en urne i tempelet for Apollo.

Etter ordre fra tempelpresten Firminus, som var ansvarlig for menneskeofrene, ble Caesarius arrestert og brakt til et umenneskelig fengsel, hvor han sammen med Julian ble plassert i en stor celle hvor det satt kriminelle og kjeltringer som slo dem fordi de var kristne. Selv der, i de kriminelle, så Caesarius Kristus, men han er skjult, så han bestemte seg for å snakke Kristi skikkelse i verden og hans budskap om frelse. Umiddelbart konverterte de og ba om dåpen.

Etter en måned ønsket konsul Leontius å konvertere Caesarius til den hedenske tro. Han ble ført til Apollo-tempelet, hvor alle autoritetspersonene sammen med folket ivrig ventet på øyeblikket da han skulle fornekte sin Gud. Caesarius knelte og mumlet en bønn, og umiddelbart kollapset templet, og under ruinene døde Firminus, vaktene og tjenerne. Som hevn for drapet på Firminus bestemte konsul Leontius og borgermester Luxorius at Caesarius skulle gå naken og dekket med kjettinger gjennom gatene i Terracina. Den angrende Leontius konverterte til kristendommen og søkte dåpen fra Caesarius og sakramentene fra presten Julian og døde samme kveld.

På borgermester Luxorius’ ordre ble Caesarius torturert i tretten dager med alle typer tortur. Deretter ble han og Julian dømt til døden ved en henrettelsesmåte kalt parricidi. De dømte ble bundet på hender og føtter og plassert i en sekk med steiner, deretter ble de kastet fra fjellet ned i havet slik at de dør ved drukning. Før han døde, spådde Caesarius at Luxorius dagen etter ville bli bitt av en slange. Borgermesteren ble så redd at han ble eskortert av vakter, men da han kom tilbake til en av sine villaer sammen med sin kone, kastet en slange seg ned fra et tre og med et bitt i halsen sprøytet den gift i kroppen hans. Bøddelen ba om martyrens tilgivelse og døde.

Deres martyrium, som hevdes å ha skjedd i det første århundret, skjedde trolig rundt år 300 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 1. november, mens de regelbundne kannikene feirer dem den 2. november. Grunnen til at de feires av dem, er at en arm av Caesarius befinner seg i Lateranbasilikaen. De ortodokse feirer dem den 7. oktober.

På 300-tallet ble keiser Valentinian I (364-75) helbredet ved Caesarius’ skrin i Terracina, og keiseren bestemte seg for å bringe relikviene til Roma. De ble brakt til en kirke på Palatin-høyden, og deretter ble de flyttet til en ny kirke nær Via Appia, som fikk navnet San Cesareo in Palatio. Denne kirken er fra 500-tallet og er nå titularkirke for en kardinaldiakon. Katedralen Santi Pietro e Cesareo i Terracina er viet til Caesarius og apostelfyrsten Peter.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (XI), Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, holytrinityorthodox.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. oktober 1999

av Webmaster publisert 05.10.1999, sist endret 28.12.2015 - 12:04