Den salige Contardo Ferrini (1859-1902)

Minnedag: 17. oktober

Den salige Contardo Ferrini (1859-1902)
Skytshelgen for universiteter

Den salige Contardo (lat: Contardus) Ferrini ble født den 4. april 1858 i Milano i regionen Lombardia i Nord-Italia. Hans far Rinaldo underviste i matematikk og fysikk, men tok også eksamen som sivilingeniør og arkitekt. Fra ham arvet Contardo en intellektuell nysgjerrighet og en vitenskapelig ånd. Hans mor Luigia synes å ha vært mindre lykkelig over all tiden far og sønn brukte på studier; hun forventet mer hjelp av dem i huset og med de andre barna.

Contardo var et dyrebart barn med en dyp kjærlighet til lærdom og en like sterk religiøs fromhet, næret av bønn og hyppig kommunion. Fra 14-årsalderen var han en daglig kommunikant. I tenårene opplevde han de vanlige følelsesmessige forstyrrelsene, men han ble hjulpet gjennom dem av en lærd prest, Don Adalberto Catena. Samtidig ble han introdusert for seriøs vitenskap av en annen prest, Msgr Antonio Ceriani, prefekt for det store Ambrosianske bibliotek i Milano. Han lærte Contardo hebraisk slik at han kunne lese bibelen på originalspråkene. Ceriani rådet ham også til ikke å stole for mye på annenhånds informasjon, ikke en gang fra lærde, men å «gå direkte til sannhetens kilder». En tredje prest som også hadde innflytelse på Contardo på den tiden, var Don Antonio Stoppani, en geolog som oppmuntret i ham en livslang kjærlighet til naturens verden som Guds skapelse.

I 1876 vant Contardo et stipend for å studere jus på Borromeo-kollegiet i Pavia. Her gjennomførte han sine studier med stor suksess og utviklet også sitt bønneliv. Han var ikke særlig populær blant medstudentene. De kalte ham «St. Aloisius av Borromeo», mer som spott enn av respekt, og han synes å ha vært preget av en viss innbilskhet på den tiden. Han var hele livet overfølsom overfor andres synspunkter og gikk vanligvis alt for lett på limpinnen når han ble ertet.

Han ønsket å danne et selskap for studentene som skulle være en blanding av et lærd debattselskap, en sosial klubb og et religiøst brorskap. Det ble opprettet akkurat da han skulle forlate Pavia og satt under beskyttelse av den hellige Severin Boethius, og det skulle vare til langt ut i det 20. århundre. Alt i alt virker det imidlertid som hans apostoliske ideer i ungdommen ikke bar vesentlig frukt, selv om noen livslange venner som først ble kjent med ham i disse årene, senere i livet fortalte om hvilken innflytelse han hadde hatt på dem. Blant disse var grev Victor Mapelli, og Contardos brev til ham er en av våre viktigste kilder til hans livshistorie og hans ideer. Fra disse årene kan man også datere hans kjærlighet til poesi, særlig naturlyrikk, og hans interesse for å gå i Alpene.

Contardo tok doktorgradseksamen i 1880 med en fremragende avhandling om strafferetten i verkene til Homer og Hesiod, og som belønning fikk han et legat for å studere ved universitetet i Berlin i to år. Han var nervøs for å reise til det han betraktet som protestantismens sentrum og skrev et åndelig «livsprogram» for å hjelpe til med å motstå dens fristelser. Da han kom til Berlin, ble han imponert av de katolske studentenes skarpsindighet, men «fylt med vemmelse over det triste synet av en slik korrupt by». Han sluttet seg til den lokale konferansen av St. Vincent de Paul-selskapet og ble dermed involvert i sosialt og velgjørende arbeid. Han beundret hvor godt dette var organisert i Berlin og hvor aktive katolikker var i sosiale og politiske bevegelser. Han forble aktiv på disse områdene resten av livet.

Da tiden kom for å forlate Berlin og reise tilbake til Italia, hadde han fortsatt ingen klar ide hva han skulle gjøre med sitt liv. Han følte ikke noe spesielt kall verken til presteyrket eller til ekteskapet. Mot slutten av 1881 avla han et privat løfte om livslangt sølibat. I 1883 var han tilbake i Pavia for å redigere en utgave av Justinians «Institutter» og å undervise i jus på universitetet. Hans ry som vitenskapsmann var allerede etablert – da han hadde forlatt Berlin sa den store historikeren Mommsen at han tok med seg forsetet for studier i romersk rett fra Tyskland til Italia. Han forsket på biblioteker i Paris, København, Roma og Firenze og utviklet en betydelig språkkunnskap; han var fortrolig med rundt et dusin språk. Han snakket tysk flytende og forsto fransk, engelsk, spansk og nederlandsk godt, i tillegg til de gamle språkene latin, gresk, hebraisk og syrisk, samt et overflatisk kjennskap til koptisk og sanskrit.

Som lærer fant studentene ham streng, men vennlig og oppmuntrende, i private samtaler var han åndfull og aldri sarkastisk på andres bekostning. Han ble dosent i romersk kriminalrett i Pavia og deretter professor i romersk rett, og i 1887 ble han utnevnt til professor i romersk rett i Messina. I 1894 vendte han tilbake til universitetet i Pavia som professor i romersk rett, og der ble han snart ble anerkjent som verdens mest fremragende ekspert på alle aspekter ved romersk rett, med en spesiell interesse for de bysantinske aspektene. Hans produksjon var forbløffende. Han skrev rundt 200 artikler, flere lærebøker og et stort antall lærde notiser til encyklopedier og utgaver av gamle verker. Han pleide å si til sine venner at arbeidet var hans hustru, hans lidenskap, og han gjorde det til «en lovprisningshymne til all kunnskaps Herre».

Hans åndelige liv var basert på andakt for Det hellige Sakrament, bønn og meditasjon. Han ble legfransiskaner (Tertius Ordo Franciscanus – TOF) og fant i den fransiskanske vei en enkel tilnærming til Gud som appellerte til ham. Han var glad i å finne Gud i naturens verden, og han satte enorm stor pris på skapelsens skjønnhet. Til tross for sin egen store lærdom mente han ikke at studier var nødvendig for å bli hellig. I sin bok Un po' d'Infinito («Et glimt av det uendelige») skriver han hvordan moderne mennesker best kan komme nær Gud. Han skrev: «Hvis noen av våre store menn har kjent og følt Gud, spør deg selv om dette kom til dem i et hardt studium av vanskelige problemer, eller om det ikke heller kom om morgenen foran alteret, eller mens de betraktet de siste solstrålene som farger åsene, eller mens månen står opp og lar sitt lys falle på en statue av Jomfrumoren og en mann kneler i frisk og ren bønn.»

I tillegg til jussen var Contardo også humanist og orientalist. Han var et mønsterbilde av en katolsk professor og bemerkelsesverdig for sin utrettelige lengsel etter bønn. Han var tilknyttet Det ambrosianske Bibliotek og var en venn av Msgr Achille Ratti, den senere pave Pius XI (1922-39). I likhet med ham ble Contardo en dyktig fjellklatrer på fritiden. I 1895 ble han innvalgt i bystyret i Milano. Han beklaget det pavelige forbud for italienske katolikker mot å ta del i nasjonal politikk, og han hevdet at dette fraværet fra lovgivende organer etterlot dem ubeskyttet «mot den mest uheldige innflytelse». Han talte mot sosialismens onder og forsvarte den kristne religion fast og åpent i en tid da den ble utsatt for harde angrep. Spesielt forsvarte han det kristne ekteskaps uoppløselighet og religionsundervisningen i grunnskolene.

En annen av hans hjertesaker var etableringen av et spesifikt katolsk universitet i Italia for å hjelpe til med å forene religion og vitenskap. Dette kom ikke før noen år etter hans død, men Det hellige Hjertes universitet i Milano, som åpnet i 1920, regner ham som en av sine viktigste grunnleggere.

Contardo døde av tyfus den 17. oktober 1902 i Suna ved bredden av Lago Maggiore i Italia, 43 år gammel. Han ble erklært Venerabilis («Ærverdig») i 1931 og saligkåret den 13. april 1947 av pave Pius XII (1939-58) og er skytshelgen for universiteter. Hans jordiske rester hviler i kapellet på universitetet Det hellige Hjerte. Hans minnedag er dødsdagen 17. oktober, men 20. og 27. oktober nevnes også. I bispedømmet Berlin minnes han den 22. oktober.

Det er kanskje å beklage at hans sak ennå ikke er ført frem til helligkåring. Kan det tenkes noe bedre ideal for dagens kristne enn en person som var hengiven til sitt arbeid og anerkjent som en ekspert på det, som var involvert i sosialt arbeid og offentlig tjeneste, mens han hele tiden fokuserte hele sitt liv på Gud?

av Webmaster publisert 07.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50